Den antroposofiska barnavårdscentralen Allvis på Södermalm i Stockholm granskas efter att de vid en informationsträff för nyblivna föräldrar ska ha spridit felaktig information om vaccin.

Det var Dagens Nyheter som var först att skriva om felaktigheterna som spreds vid en informationsträff om vaccinationer i maj. Då påstods felaktigt att ”det är bättre att vänta med att vaccinera barn till treårsåldern” och att ”vaccination mot mässling, röda hund och påssjuka går det bra att vänta med till tioårsåldern, eftersom febersjukdomarna har en positiv inverkan på den personliga utvecklingen.”

Läs även Så hade det kunnat låta om vaccinationsskeptiker pratat om bilbälten

En pappa ska enligt Dagens Nyheter ha frågat om det ”till och med kan vara bra att få mässling” och då ska föreläsaren ha svarat: ”I västvärlden är barnsjukdomar inget man dör av.” I stället ska föräldrarna ha rekommenderats homeopatisk medicin.

Men mässling är en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn under fem år globalt sett, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Det senaste året har dessutom närmare 20 personer dött i mässlingsutbrott i Europa, enligt Dagens Nyheter.

Läs även Mässlingsutbrott skapar oro i Stockholm

Nu granskas barnavårdscentralen som har vårdavtal med Stockholms läns landsting och riskerar att få sitt tillstånd indraget.

– Det är helt oacceptabelt att ha barnavårdscentraler som inte lever upp till våra krav. Vi har en del barnavårdscentraler som inte når upp till tillräckligt hög vaccinationsgrad. Men ingen sticker ut så mycket som den på Södermalm, säger Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, till TT.

Allivs har beklagat den felaktiga informationen som gavs av en konsult under informationsträffen som Dagens Nyheter rapporterade om.

I Sverige är det frivilligt att vaccinera sig. Föräldrar får själva välja att göra det enligt schema, senare eller att helt tacka nej. Det svenska vaccinationsprogrammet erbjuder barn vaccin mot nio sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund och allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker. Dessutom erbjuds flickor HPV-vaccin.

2015 var 97 procent av alla två-åringar i Sverige vaccinerade, men det finns områden där vaccinationstäckningen är lägre. Så sent som i januari till mars i år drabbades elva personer av mässling i samband med ett utbrott i norra Stockholm. Det drabbade området hade en vaccinationstäckning på cirka 70 procent, skriver Dagens Nyheter.

Bild: Shutterstock

Läs även Nytt förslag: Ingen förskoleplats utan vaccination

Mest läst