Test för antikroppar mot corona

Vi blir med största sannolikhet immuna mot coronaviruset efter en covid-19-infektion. Alla verkar dock inte bilda antikroppar, istället kan vissa ha en så kallad T-cellsimmunitet. Det anses inte heller säkert att de som bara får milda symtom på covid-19 utvecklar antikroppar över huvudtaget.

Men de som bildar antikroppar tycks få ett bra skydd mot viruset. Problemet är att man inte vet om antikropparna ger ett fullständigt skydd mot nya infektioner – och hur länge skyddet i så fall varar. Enligt vissa tidigare studier försvinner antikropparna snabbt.

Så länge är man immun mot viruset

Men nu visar en ny studie gjord på Island att den som får antikroppar kan vara immun i åtminstone fyra månader. Amerikanska forskare undersökte drygt 30 000 personer på Island. Man tittade efter antikroppar hos tre grupper: En grupp hade, så vitt man visste, inte smittats av coronoviruset. Andra hade haft covid-19 men blivit friska. Den tredje gruppen hade exponerats för viruset men inte blivit infekterade.

Man följde upp de personer som hade tillfrisknat från covid-19. Av dem hade 91 procent bildat antikroppar. Deras immunitet höll i sig under de fyra månader man följde upp dem. Försvaret mot viruset verkade inte heller klinga av under den tiden. Tidigare har man menat att immuniteten troligen avtar efter en tid. Omkring 9 procent av dem som testat positivt för coronaviruset hade dock inte utvecklat några antikroppar alls.

De här grupperna får fler antikroppar

Man såg också att äldre och de som varit intagna på sjukhus för covid-19 de hade fler antikroppar mot viruset. Det stärker teorin om att de med svårare infektioner får starkare immunitet. Kvinnor hade färre antikroppar än män, vilket kan bero på att män anses bli sjukare i covid-19 än kvinnor. Kvinnor skulle därmed inte behöva lika många antikroppar som män.

Studien, som gjorts av forskare på bland annat Harvard, beskrivs som den mest omfattande forskning som hittills gjorts på hur immunförsvaret svarar på coronaviruset.

Läs mer:

Lena Endres ord om kampen efter plötsliga insjuknandet

Agnes Wold kritisk – efter nya bilden på Victoria!

Anders Hansen om träningen: ”Det är hemskt, men effektivt”