Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Nu är det bevisat: Fett är hälsosammare än kolhydrater

30 aug, 2017 
AvThowe Wagner Larsson
Att fett skulle vara den stora anledningen till övervikt och hälsosjukdomar har visat sig vara helt felaktigt. Istället är det kolhydrater vi bör äta mindre av.
Annons

I en stor epidemiologisk studie med totalt 135 335 personer i åldrarna 35-70 år i 18 olika länder har man kunnat se att det är kolhydrater – och inte fett – som vi bör äta mindre av.

I studien kunde man se att de deltagare som hade ett högre intag av kolhydrater hade en koppling till högre risk för ökad dödlighet totalt, oavsett orsak. De personer som åt ett högt intag av fett visade däremot ingen ökad risk. Tvärtom hade de personer som åt mer mättade fetter en minskad risk att drabbas av stroke.

Det är inte en nyhet att kolhydrater och särskilt snabba kolhydrater ökar risken för låggradiga inflammationer i kroppen som i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Men kolhydrater finns i olika födoämnen och även om studien ovan pekar på att kolhydrater är en dålig näringskälla finns det också studier som visar att kolhydrater i grönsaker, baljväxter och frukt inte har någon skadlig effekt.

Källa Land
Foto IBL

Läs även:

 

Annons