det finns bara fyra personlighetstyper, enligt forskare

Identifierar du dig som en röd person, tillhör du Myers-Briggs-personlighetstypen ISTJ eller klassar du dig som högkänslig eller extrovert? Människor har i alla tider försökt definiera sig själva och placera sig och andra i prydliga fack.

Det finns i dag en rad olika metoder för att kategorisera människor i olika personlighetstyper – sällan på särskilt vetenskapliga grunder. Därför ville en grupp amerikanska forskare från Northwestern University se om det faktiskt går att hitta vetenskapliga belägg för förekomsten av olika personlighetstyper.

Deras slutsats? Man kan dela in mänskligheten i fyra separata personlighetstyper, grundade på specifika egenskaper som definierar personen.

Studien bygger på teorin om de fem främsta personlighetsdragen, den så-kallade Big Five-modellen, där personlighetsdragen är neuroticism, öppenhet, samvetsgrannhet, vänlighet och extraversion. Med dessa som grund har forskarna samlat tillgänglig data från mer än 1,5 miljoner personer i olika åldrar världen över – och lyckats klustra dem i fyra olika personlighetstyper.

Här är de 4 personlighetstyperna:

1. Genomsnittlig personlighet

Detta är den vanligaste personlighetstypen, där du är genomsnittligt neurotisk, öppen, samvetsgrann, vänligt och extrovert.

2. Reserverad personlighet

Du är känslomässigt stabil och tenderar att vara introvert, vänlig och samvetsgrann.

3. Förebilds-personlighet

Du är en naturlig ledare, inte särskilt neurotisk men desto mer vänlig, extrovert, öppen och samvetsgrann. Du är troligtvis 40+, är pålitlig, lyssnar på nya idéer och agerar, som namnet antyder, förebild för andra människor.

4. Självcentrerad personlighet

Du är utåtriktad, men raknar desto lägre på öppenhet, vänlighet och samvetsgrannhet. Den självcentrerade personligheten är överrepresenterad hos tonårspojkar – och nästan ingen över 60 år faller inom denna personlighetskategori.

Personligheten är inte konstant

Din personlighet är allt annat än statisk, upptäckte forskarna – snarare så förändras och utvecklas den genom åren. En annan färsk studie visar till exempel att vi tenderar att bli vänligare, mer emotionellt stabila och mer samvetsgranna ju äldre vi blir.

Läs även:

Test: Vilken färg har din personlighet

8 tecken på att du har en empatisk personlighet

Detta avslöjar din sittställning om din personlighet

FOTO: HELÉNE LINSJÖ

Mer läsning

Femina