Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Så upptäcker du demens – tidiga symptomen

15 apr, 2021 
AvAnna Larsson
FotografTT
Tecken på demens
Demens är något som många drabbas av – inte bara den som blir diagnostiserad med sjukdomen utan också personens anhöriga. Det finns en del tidiga tecken som kan vara bra att vara observant på när man misstänker att en själv eller någon i ens närhet håller på att utveckla en demenssjukdom.
Annons
Behandling vid Alzheimers sjukdomBrand logo
Behandling vid Alzheimers sjukdom

Demens innebär att du får svårigheter med att minnas och tolka din omgivning. Det finns olika demenssjukdomar och den vanligaste är Alzheimers sjukdom. De flesta som får en demenssjukdom är över 65 år, men i vissa fall kan yngre personer också få demens.

Tidiga tecken på demens

Symptomen kan variera med ett vanligt tidigt tecken är att minnet blir sämre. Det kan vara allt ifrån att du glömmer namn till att du inte hittar rätt ord när du pratar. Det är ofta närminnet som påverkas, vilket innebär att du får svårt att minnas det som hände nyss, till exempel vad du åt för middag.

Ett annat tidigt tecken kan vara att din personlighet förändras. Du kan bli mer orolig, irriterad eller ledsen. Demens kan också påverka din initiativförmåga och gör så att du kanske blir mindre intresserad av sånt du tidigare tyckt om.

Annons

Tidiga symptom vid demens

  • Får svårt att anpassa sig till förändringar.
  • Får dåligt minne och glömmer det som nyligen hänt, sagt eller avtalats.
  • Blir mindre intresserad av människor och deras känslor.
  • Blir förvirrad om det händer mycket runt omkring.
  • Blir lättirriterad och nervös.
  • Får svårt att komma på rätt ord i samtal.
  • Glömmer bort vägen hem från välkända miljöer, till exempel affären.

Kan påverka dina sociala relationer

Att känna sig glömsk och förvirrad kan göra så att du aktivt väljer att dra dig undan sociala sammanhang. Det är vanligt att skämmas eller inte känns sig tillräcklig när man får problem med sånt som man tidigare klarat av.

Det är vanligt att det är din närstående som reagerar på att du fått en personlighetsförändring eller att du beter dig annorlunda på något sätt.

Om man blir diagnostiserad med en demenssjukdom är det både bra och viktigt att berätta för de närstående som berörs. På så sätt kan du både få förståelse, hjälp och stöd i din sjukdom.

Annons