Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Studie: Så påverkas hälsan av en otrohet

23 sep, 2019 
AvIda Gustafsson
Alla kan nog skriva under på att en otrohet är en smärtsam upplevelse. Nu har psykologer undersökt vilka effekter en otrohet kan ha på den mentala och fysiska hälsan.
Annons

En otrohet är en smärtsam erfarenhet, särskilt för den som blivit bedragen. I en studie som publicerats i Journal of Social and Personal Relationships visar att skuldkänslorna, oavsett om man klandrar sig själv eller sin partner, påverkar hur man mår fysiskt och psykiskt efter en otrohet.

– Otrohet är en av de mest ångestfyllda och skadliga händelser ett par kan gå igenom. Personen som blev bedragen genomgår en stor emotionell och psykisk kris till följd av otroheten. Vi ville ta reda på om denna emotionella och psykiska kris leder till ohälsosamma riskbeteenden, såsom oskyddat sex, att man använder droger eller alkohol, hetsäter eller att man inte äter något alls, säger psykologen Rosie Shrout, som lett studien vid University of Nevada.

I studien deltog 232 personer som hade blivit bedragna inom de närmaste tre månaderna. De fick svara på frågor om vad de ansåg vara orsakerna bakom otroheten, om de la skulden på sig själva, sin partner eller sin situation. Deltagarna ombads även att utvärdera sin egen mentala hälsa, i fall de upplevde en ökning av depression eller ångest och hur ledsna de blivit när de fått veta att deras partner varit otrogen.

Annons

Avslutningsvis fick de även svara på frågor om hur deras vanor förändrats efter otroheten, om mat- och träningsvanor, om de använt alkohol eller droger eller om de haft oskyddat sex.

Resultaten av studien visade sig sedan att den bedragna partnern var mer benägen ge sin otrogna partner skulden för otroheten än sig själva. De upplevde också att de var mer deprimerade, hade mer ångest efter att otroheten avslöjats. Studien visade även att de bedragna personerna även fått ändrade vanor, den vanligaste följden som 45 procent uppgav var att de åt mindre mat eller ingenting alls efter otroheten. Nästan lika många, 44 procent av deltagarna, uppgav även att de börjat dricka mer alkohol, en tredjedel uppgav även att de tränade mycket mer än tidigare.

– Denna typ av hälsomässigt dåliga vanor kan förklaras som ett sätt att försöka hantera otroheten man utsatts för genom att minska de negativa känslorna och öka de positiva.

Annons

En annan sak som studien visade var att kvinnor påverkades i högre grad negativt av en otrohet än män. Kvinnor som uppgett att de klandrar sig själva eller sin partner för otroheten har också upplevt att de mått psykiskt dåligt efter otroheten, vilket i sin tur lett till att de fått ohälsosammare vanor efter partnerns otrohet.

– Vi tror att det är så eftersom kvinnor vanligtvis lägger en stor vikt vid förhållandet och ser det som en grund till sitt jag och sin identitet. Som ett resultat av det, så kan kvinnor som blivit bedragna vara mer benägna att ha sämre psykisk hälsa och ha mer ohälsosamma och riskfyllda beteenden eftersom deras självbild har skadats, säger Rosie Shrout.

Annons