Utbildningsministern Anna Ekström

TT

Även om skolorna nu är öppna kommer höstterminen att se annorlunda ut på flera sätt. På en presskonferens berättade utbildningsminister Anna Ekström om de nya regler som gäller under pandemin.

För att hålla spridningen av coronaviruset nere uppmanas skolorna bland annat att vara flexibla så att alla elever inte börjar och slutar samma tidpunkt. Man uppmanas även att lägga fler lektioner utomhus och om det behövs, kommer skolor kunna bedriva fjärr- och distansundervisning.

– Det handlar också om att möblera luftigt i klassrummen och öka avstånden i matsalar. Många föräldramöten kan också komma att ställas in, säger Anna Ekström.

Skolpersonal får inte covid-19 oftare

Beslutet om öppna skolor har fattats utifrån att barn och ungdomar inte är drivande i pandemin. Man har inte heller sett att personal i förskola och skola har drabbats av covid-19 i högre utsträckning än andra yrkeskategorier.

Men Anna Ekström poängterar också att läget fortfarande är allvarligt och att man kan behöva stänga gymnasieskolor igen.
– Jag är inte är orolig för gymnasieungdomarna, men jag är orolig för att trängseln i kollektivtrafik kan påverka vuxna. Det kan bli smittoutbrott bland vuxna som gör att skolan behöver stängas, säger hon.

Foto: TT

Läs mer:

Folkhälsomyndighetens nya besked om sex under corona

Agnes Wold avlivar myter om corona

Så påverkas ekonomin av corona – enligt experten