Kristina Zampoukos, lektor i kulturgeografi vid Mittuniversitetet. Foto: Fredrik Holmström, Mittuniversitetet.

Så gör du om du utsätts för sexuella trakasserier på jobbet
Slå på ljud

Media har under den senaste tiden rapporterat om hur en uppburen kock tagits ur tjänst efter granskningar i Dagens ETC och Expressen där kvinnliga anställda vittnat om hur de under åratal sextrakasserats av den kända kocken.

En som inte blev överraskad över kvinnornas vittnesmål var Kristina Zampoukos, lektor i kulturgeografi vid turismforskningscentret ETOUR i Östersund – där man har kartlagt arbetsmiljön i hotell- och restaurangbranschen med fokus på just förekomsten av sexuella trakasserier.

– Jag har jobbat med detta ganska länge och vet ju att det finns så jag blev inte förvånad. Vi hade också stött på just den här arbetsplatsen i vårt eget material genom folk som pekade ut den, säger Kristina Zampoukos.

En ny rapport visar på en utsatt bransch där sexuella trakasserier är en del av vardagen på jobbet.

Under nästan ett års tid har forskarteamet djupintervjuat såväl anställda som chefer och skyddsombud på elva olika arbetsplatser i landet.

Slutsatsen i rapporten ”Är du en sådan där #metoo?” Om arbetsmiljö, sexuella trakasserier och ledarskap på hotell- och restaurangarbetsplatsen”, ger en anmärkningsvärd bild:

Sexism hör till vardagen och är i hög grad normaliserat.

Restaurangbranschen utsätts för mer sexuella trakasserier samt hot om våld än anställda inom många andra branscher.

Kristina Zampoukos ser en rad olika faktorer och pratar om "den gamla skolan" med utbredd machokultur och hierarkier.

– Dels har det med hierarkin i köket att göra, en nästan militärisk manlig dominans som har fått härja fritt. Men det finns fortfarande kvar en machokultur också i branschen. I kombination med en utbredd tystnadskultur.

”Men du är så söt, kan jag inte få en kram?”

Ur rapporten

Universitetslektorn nämner också att servitrisyrket är feminint kodat.

– Det finns en historia bakom där kvinnor passar upp på män och männen kanske dessutom är från ett annat samhällsskikt. Som servitris förväntas du vara tillmötesgående, trevlig och serviceminded, det är ditt jobb. Tyvärr utnyttjas den situationen och relationen. Med lite alkohol med i bilden tar man sig friheter.

– Det är sega mentala strukturer som är svåra att jobba bort, konstaterar Kristina Zampoukos.

Vittnesmålen innefattar allt från jargongen i restaurangköken till ovälkommen beröring.

Men det handlar inte bara om överförfriskade gäster som ofredar servitriser.

De största problemen med sexuella trakasserier enligt den nya forskningen finns mellan medarbetarna på arbetsplatsen, i restaurangköken.

I rapporten beskriver att man ”går in i grottan” för man ger till jobbet och ”möta grottmännen”.

– Det är några som har använt den typen av uttryck när de beskriver kulturen, det säger något såklart om miljön, och i det fallet handlade det om ett mer uppburna ställena, säger Kristina Zampoukos som kan konstatera att machokulturen sitter ännu tydligare i väggarna på de mer anrika krogarna med en särställning i restauranghierarkin.

Det var ju liksom en tyst överenskommelse att här håller vi tyst

Ur rapporten

– Tradition kan man tolka även som mossigt och i det här fallet känns det så. Det är ett visst klientel också.

Hur menar du? Män med makt som är vana att ta för sig?

– Ja, jag tror att det delvis har med det att göra. Både gästerna och cheferna, som i det här senaste kända fallet. Det handlar om arbetsplatser där cheferna och kockarna får en stjärnstatus och är gudar över sina egna domäner.

Platsen och kvinnan på bilden har inte med rapporten att göra.

Samtidigt som rapporten lyfter ett underutvecklat ledarskap som en förklaring till den utbredda sexismen konstateras problemen inte bara bagatelliseras, flera informanter pekar på att Metoo-upproret har blivit ett skämt i vissa restaurangmiljöer.

”Ja, men kom och sitt här i mitt knä och ge mig en grogg.”

Ur rapporten

Trots att kvinnorna i rapporten vittnar om såväl verbala som fysiska trakasserier finns inga

polisanmälningar, vilket Kristina Zampoukos menar är talande:

– Vi tror att man tänker att det är en del av jobbet och att det är en sån personalomsättning i branschen. Du är ung och grön och kommer till en arbetsplats där detta bara pågår. Man tänker: jag gör det ett halvår. Man "står ut" och inordnar sig i den kulturen. Och då fortsätter det.

Vad krävs för en förändring?

– En väg är att börja prata om det, tystnadskulturen är det värsta. Därför är det bra att medierna har börjat uppmärksamma också och att några av de här "gamla snuskgubbarna” är på väg ut. Nu kommer det in en ny generation som inbegriper kvinnliga kockar också.

– Det gör att det blir en rörelse bort från det här, säger Kristina Zampoukos och poängterar att det också finns platser där ledarskapet har fungerat bra, där man har förstått vikten av att arbeta systematiskt med arbetsmiljön.

– Man förstår att det har betydelse för kvalitén i den produkt man levererar till gästen. Människor som trivs på jobbet vill dels stanna kvar längre än vad som är brukligt i branschen, och ett sammansvetsat, tryggt gäng levererar en bättre service.

* * * * *

Utdrag ur rapporten "Är du en sådan där #metoo?"

”Det var en av dem som var riktigt äcklig som bara kunde få för sig att han skulle stå så att jag inte kunde få komma förbi utan att jag skulle behöva röra vid honom då. Så han kunde ställa sig i vägen bara för att han tyckte att det var roligt liksom, så att jag var tvungen att ”ja men får jag en kram” liksom, ”ja men du är så söt, kan jag inte få en kram?”

”I början var det ju lite konstigt eftersom jag, jag har bara jobbat med tanter innan, när jag jobbade som [Namn på yrke] och då var det ingenting sådant. Men sen när man började jobba i kök, också fick man en klapp på rumpan när man jobbade och bara ”vad händer” liksom. Och sen blev det ju en del av jobbet”

”Jag jobbade på ett julbord för några år sen // han satt som du sitter och så stod jag där borta med hans kollega, och han så här ”Ja, men kom och sitt här i mitt knä och ge mig en grogg.” Men det var bara han. Sen var det tio bord till som höll på likadant. Det var inte så kul.”

”En av våra informanter minns tillbaka på sin tid som ”runner” och servitris på en av de finaste hotellrestaurangerna i Sverige, där tystnadskulturen var särskilt märkbar: Det var ju att, det var ju liksom en tyst överenskommelse att här håller vi tyst… liksom. Och det var inget som man skulle komma på ens och ta upp.”

Om forskningsprojektet

Projektet ”Bara en bagatell – eller? Att avnormalisera trakasserier och hot om våld på hotell- och restaurangarbetsplatsen” är finansierat av Afa Försäkring och kommer att pågå fram till 2022. ”Är du en sådan där #metoo?” är en första delrapport.

Läs mer:

Kvinnorna i krogbranschen berättar: Så trakasseras vi sexuellt på jobbet

Stjärnkockens ilska mot sexismen i branschen: ”Ett enormt ansvar”

Mest läst