1:39

Efter reklamen: Så funkar astrologi

(1:39)

Slå på ljud

Hur går det till när katter spinner?

Det är något som alla som har haft en katt har upplevt – spinnandet. Det konstiga är bara att ingen kan förklara exakt hur det går till när en katt gör lätet. Ann-Charlotte Sandberg och Anders Lundquist vid Lunds universitet skriver att de mest troliga förklaringarna har med struphuvudet att göra. Men det funkar inte som när en människa pratar eller när katten jamar – det går bara att göra under utandning. En katt kan dock spinna både under inandning och utandning och dessutom samtidigt som den jamar. Man vet inte heller exakt varför katter spinner – de gör det båda när de mår bra, är stressade och när de är hungriga.

AuM

Forskningen visar: Det här vill din katt säga när den blinkar långsamt

Har kor en inbyggd kompass?

Forskare har med hjälp av Google Earth studerat bilder av betande kor över hela jorden och upptäckte då en märklig sak, enligt sajten Bright Side. 70 procent av alla kor vänder nämligen sina huvuden åt norr eller söder när de äter och dricker. Det var likadant på alla kontinenter och oberoende av väder, terräng eller andra yttre faktorer.

Romy Arroyo Fernandez/NurPhoto/Shutterstock

Varför är vissa vänsterhänta?

Därför är vänsterhänta personer speciella – forskningen visar

De allra flesta människor är högerhänta men vissa är som bekanta vänsterhänta. Ingen vet dock exakt hur många, det spekuleras om allt från 5 till 15 procent i världen, och ingen vet heller varför en del föds naturligt vänsterhänta. Men man vet att det finns en viss ärftlighet – om båda föräldrarna är vänsterhänta ökar sannolikheten att barnet också blir vänsterhänt. Det finns också något som kallas patologisk vänsterhänt, det vet man beror på en skada i den vänstra hjärnhalvan.

Science Photo Library

Varför drömmer vi?

Vetenskapen är ganska klar över exakt vad som händer i hjärnan när vi drömmer men man vet inte varför vi drömmer, vad syftet är med våra drömmar. Det finns dock gott om tankar kring ämnet – från Freuds tankar om omedvetna lustar till teorier om att drömmar är ett slags träning inför riktiga situationer.

Rido

Vad är mörk materia?

Forskare kommit fram till att mörk materia utgör 23 procent av den totala energin i universum. Wikipedia beskriver det hela så här: "Begreppet mörk materia introducerades som en förklaring till att galaxer roterar mycket fortare än vad de borde göra i förhållande till den mängd synlig materia de innehåller och varför galaxkluster inte rör sig som de borde om bara den synliga materien fanns."

Men vad är mörk materia, vad består den av? Ja, det är ett av av fysikens stora olösta problem.

ESA / eyevine
1:39

Efter reklamen: Så funkar astrologi

(1:39)