För några år sedan tog Naturskyddsföreningen krafttag mot jätteräkan. De förde en kampanj som fick tusentals människor, butiker och restauranger i Sverige att sluta köpa in och förtära miljöboven. Nu har dock flera stora matvarukedjor valt att återinföra scampi i sortimentet igen.

Bland annat har ICA, Axfood, Citygross och Netto börjat sälja ASC-märkta räkor. Därför har Naturskyddsföreningen gått ut och förklarat att budskapet står fast: ”Ät inte odlade jätteräkor, oavsett certifiering.”

Här är 6 anledningar till att skippa jätteräkan

Livsviktig skog avverkas

Där det förr fanns milsvid mangroveskog finns nu istället endast dammar med räkodlingar.

Det naturliga tsunami-skyddet försvinner

Mangroveskogen fyller en viktig funktion: de slingriga träden utgör en barriär mellan land och hav och blir därför ett naturligt skydd mot tsunamis och stormar.

Snabbar på den globala uppvärmningen

I mangrovens bottenslam lagras kol som bidrar till att hejda den globala uppvärmningen. När skogen avverkas släpps koldioxid ut i luften vilket istället bidrar till att den globala uppvärmningen snabbas på.

Kemikalier läcker ut

För att räkorna inte ska bli sjuka i de trånga och smutsiga dammarna används antibiotika och starka kemikalier i förebyggande syfte. Kemikalierna rinner sedan ut i vattendrag, hav och brunnar vilket gör att odlingarna måste flyttas efter några år – eftersom naturen och omgivningarna har blivit förbrukade.

Odlingarna tömmer haven på fisk

Räkorna matas ofta med ”fiskmjöl”, alltså mald fisk. Fiskarna tas upp med trålar som skadar ekosystem, dessutom är en stor del av fångsten yngel.

Människor hotas och torteras

Miljontals människor är beroende av mangroven. Den används till byggmaterial, ved, fiske, medicin och försörjning. Men de som protesterar mot skövlingen och räkodlingarna utsätts inte sällan för hot, våldtäkt och tortyr.

Källa: Naturskyddsföreningen

Läs även:

8 vardagsprodukter du bör sluta använda direkt

10 sätt att minska ditt matsvinn

Mest läst