Grupp med glada barn
Ekonomi
Katia om rollen som ny jurymedlem i Idol
2:04

Efter reklamen: Katia om rollen som ny jurymedlem i Idol

(2:04)

Slå på ljud

Som gifta gäller bodelningen hela boet. När en part dör behåller den efterlevande maken/makan halva boets värde. Den andra halvan går till den avlidnes barn. Gemensamma barn får däremot vänta med arvet tills båda föräldrarna är borta.

Ekonomi

Lär av Lyxfällan och nå dina ekonomiska mål

Särkullbarn har rätt till arv direkt

Särkullbarn har samma arvsrätt som gemensamma barn. Men med den stora skillnaden att särkullbarnet har rätt att kräva sin del av arvet direkt när dennes biologiska förälder går bort. Det gäller oavsett om föräldern är omgift. Om särkullbarnet väljer att ta ut sitt arv direkt ärver det ingenting när den efterlevande parten går bort. Särkullbarnet kan dock välja att avstå från att få ut sitt arv direkt och vänta tills den efterlevande parten går bort. Risken kan annars till exempel vara att den efterlevande parten tvingas köpa ut särkullbarnet och därmed inte har råd att bo kvar i bostaden.

Ekonomi

Ekonomi: 5 saker ni bör gå igenom tillsammans innan ni blir sambos

Därför är testamente en bra idé

Tänk också på att det kan bli stora skillnader beroende på vem som dör först. Skriv testamente så att det blir så rättvist som möjligt för alla parter. Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som reglerar hur kvarlåtenskap ska fördelas efter en persons död. Föräldern kan exempelvis i ett testamente be särkullbarnet vänta med att ta ut sitt arv tills den efterlevande parten har avlidit. På så sätt blir särkullbarnet efterarvinge precis som de gemensamma barnen. Särkullbarnet har, även om det finns testamente, rätt att ta ut laglotten direkt efter förälderns död. Laglotten är hälften av särkullbarnets arvslott.

Vad ska ingå i bodelningen?

Genom att skriva äktenskapsförord kan ni avtala bort hela eller delar av giftorätten och bestämma vilka tillgångar och ägodelar som ska vara enskild egendom. Äktenskapsförord måste registreras på Skatteverket för att bli giltigt. Fundera på vad ni vill ska ingå i en bodelning. Ena parten äger kanske ett fritidshus, ett företag eller har sparande som behöver skyddas. Om det skrivs som enskild egendom i äktenskapsförordet samt specificeras i testamentet behålls det av den ägande parten, och vid dödsfall går det direkt till dennes bröstarvingar.

Mest läst