Trendar: KarriärDin ekonomiBostadBudgettipsSpartips

Höjd skatt och tak på ISK-sparandet? Experter tror inte på ändrade regler

17 sep, 2021 
AvSusanna Lidström
Fotograftt
Frida Bratt
När det i början av sommaren blev känt att en socialdemokratisk arbetsgrupp föreslagit kraftiga begränsningar av sparandet i investeringssparkonton, ISK, väcktes starka reaktioner. Sparekonom Frida Bratt drog igång ett upprop som skrevs under av 40 000 personer och flera experter ser problem med att ändra reglerna för den populära sparformen.
Annons
TV: Från rookie till börshaj - så gör duBrand logo
TV: Från rookie till börshaj - så gör du

Förslaget om att införa så kallad miljonärskatt och ett tak på ISK-sparandet presenterades som en del i en underlagsrapport från Socialdemokraternas arbetsgrupp för jämlikhet och rättvisa. Några detaljer kring vilken skatt eller tak det skulle handla om framgick inte av rapporten, men i den efterföljande debatten nämndes först ett tak på ett par hundratusen kronor. Finansminister Magdalena Andersson gick senare ut med att gränsen snarare skulle kunna hamna runt tre miljoner kronor.

Trots att det ännu inte var tal om om några skarpa politiska förslag kom omedelbart starka reaktioner från såväl oppositionspartierna som bankernas sparekonomer. En av dem var Nordnets Frida Bratt, som startade uppropet ”Rör inte mitt sparande”. Den digitala protestlistan hölls öppen i en vecka och samlade över 40 000 underskrifter.

Annons

– Jag såg frustrationen och ilskan från så många människor som undrade vad som skulle hända med deras sparande nu. Även om det var oklart vilka nivåer de tänkta ISK-begränsningarna skulle hamna på gav det oroväckande signaler om att sparande är något som ska straffas. Jag ville visa hur utbredd upprördheten var bland vanliga sparare, inte bara rika multimiljonärer, säger Frida Bratt som lämnade sin namninsamling till finansdepartementet i juni.

Taket på ISK skapar osäkerhet för spararna

Sedan dess har det varit ganska tyst om ISK-frågan i den allmänna debatten. Så hur sannolikt är det att förslaget blir verklighet?

– Min tolkning är att den socialdemokratiska arbetsgruppen gjorde en missbedömning och överrumplades av att förslaget väckte sådana reaktioner. Jag tror och hoppas att man inte går vidare, och gör man det blir det kanske med ett tak över tre miljoner kronor. Men en farhåga är att om ett tak väl är satt så blir det lättare att gå in och sänka det senare. Osäkerhet kring vilka spelregler som finns skapar tyvärr även osäkerhet för spararna att göra sina investeringsbeslut, säger Frida Bratt.

Annons

Hon poängterar att bland de miljontals svenskar som idag har ISK-konton finns många som använder dem för att spara till pensionen, då det var den sparform man hänvisades till när avdragsrätten för privat pensionssparande avskaffades 2016.

– Det är oansvarigt att förändra villkoren för alla som följde den uppmaningen och valde att varje månad sätta av pengar tänkta att växa under flera decennier. Den ursprungliga tanken med ISK var ju att få fler grupper att börja spara, snarare än att begränsa möjligheterna. Fortfarande är det till exempel fler kvinnor än män som inte har eget långsiktigt sparande. Med ISK blir det mindre krångel med skatt och deklaration, och då sänks tröskeln för att komma igång, säger Frida Bratt.

Tanken är att underlätta sparande - inte göra det krångligare

Även Katarina Nordblom, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet är skeptisk till att förändra villkoren för ISK-sparandet. Hon menar att enkelheten i systemet riskerar att gå förlorad med de begränsningar som nu diskuterats.

Annons

– Tak eller andra gränsdragningar får alltid konstiga effekter just vid gränserna. Det såg vi till exempel när vi förr i tiden hade förmögenhetskatt. Det blir en massa trixande, där framför allt de med stora innehav på kontot försöker få till stånd undantag för vissa typer av tillgångar. Med ännu fler specialregleringar är vi till slut tillbaka till det som var så svårt innan ISK infördes. Hela tanken var ju att underlätta sparande, inte göra det krångligare, säger Katarina Nordblom.

Eventuella regelförändringar på området tror hon kommer att ta tid. Att det skulle bli en separat skattehöjning som bara rör ISK ser hon som osannolikt. Den socialdemokratiska arbetsgruppens förslag är snarare ett uttryck för att det finns behov att se över kapitalbeskattningen totalt sett, förklarar Katarina Nordblom:

– Det är trots allt 30 åren sedan det som kallades århundradets skattereform genomfördes. Då var den stora förändringen att man gjorde skillnad på beskattning av arbetsinkomst och kapitalinkomst. Först sas att all kapitalinkomstbeskattning skulle ligga på 30 procent, men sedan har det kommit väldigt många avsteg från det. Nu tror jag man inom de närmaste åren kommer att påbörja en ordentlig översyn av hela skattesystemet. Men det kommer inte att gå snabbt, eftersom det behövs en genomgripande reform.

Annons

Hur ska då vanliga småsparare tänka och göra i detta läge?

– Sitt still i båten. Har man ett ISK eller funderar på att skaffa ett är det fortfarande en bra sparform. Det är enklare att vara aktiv med köp och försäljning, och så länge börsen går upp är skatten lägre än på vanligt VP-eller fondkonto. Eftersom det är schablonbeskattning kan du dessutom inte göra fel i deklarationen, säger Katarina Nordblom.

ISK – investerarsparkonto

- Infördes 2012 för att stimulera småsparande genom förmånliga skatteregler och förenklad deklaration.

- Fungerar som en samlingsplats för olika sparprodukter, vanligtvis aktier och fonder.

- Du kan när som helst sälja eller byta innehav utan att det genererar någon skatt.

- Istället betalas en årlig skatt på värdet av sparandet, enligt en schablon baserat på statslåneräntan som nu är väldigt låg.

- Den bank som du har ditt ISK-sparande hos rapporterar kvartalsvis till Skatteverket och uppgifterna hamnar förtryckta på deklarationen året efter.

- För att få koll på ungefär hur stor skatten blir för 2021; ta värdet på ditt ISK-sparande och multiplicera med 0,00375. Med ett innehav värt 100 000 kr blir skatten alltså 375 kr.

TV: Magdalena Kowalczyks bästa tips – så boostar du din ekonomiBrand logo
TV: Magdalena Kowalczyks bästa tips – så boostar du din ekonomi
Annons