Trendar: KarriärDin ekonomiBostadBudgettipsSpartips

Lär av Lyxfällan och nå dina ekonomiska mål

27 maj, 2021 
AvMoa Långbergs
FotografTT / Jacob lund
Lycklig kvinna
Sparar du för att kunna köpa ett större boende, göra drömresan eller kanske starta företaget du drömmer om? Forskning visar att sannolikheten att du når dina mål ökar om du använder dig av samma metoder som tv-programmet Lyxfällan.
Annons
Katia om rollen som ny jurymedlem i IdolBrand logo
Katia om rollen som ny jurymedlem i Idol

Precis som i andra områden i livet är det känslorna som styr när vi fattar beslut kopplade till vår ekonomi. Är du en optimistisk risktagare kommer det att göra att du handlar på ett helt annat sätt än en person som mest känner ångest när ekonomi kommer på tal.

– Att förstå och erkänna sina egna känslor är nyckeln till att förändra beteenden. Känner du obehag inför din ekonomiska situation kan det leda till att du aldrig tar tag i det som orsakar obehaget, säger Charlotta Bay, forskare vid företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

Så påverkar känslorna din ekonomi

Vill man ta tag i sitt beteende räcker det ofta inte att bara titta på siffrorna. Att omvandla det ekonomiska språket, så som siffror, procent, avkastning och fondval, till något som är lättare att relatera till och känna igen i sin vardag, är ofta en framgångsrik strategi. Det är också något som tv-programmet Lyxfällan har tagit fasta på. De övningar som deltagarna i programmet utsätts för är exempel på ekonomiska budskap som dramatiserats för att ”kännas”. Även om du inte befinner dig i en situation som liknar en Lyxfällan-deltagare kan du använda dig av precis samma teknik.

Annons

– Det är först när vi inser hur konsekvenserna av pengar ”känns” som vi tenderar att förstå – och framförallt göra något åt vår ekonomi. Det handlar inte om brist på information och kunskap, det handlar om brist på ”känsla” av effekterna av våra ekonomiska val, säger Charlotta Bay.

Lär barnen förstå konsekvenserna av sitt ekonomiska beteende

För många föräldrar är frågan om hur man lär barnen ta hand om sin egen ekonomi svår att reda ut. Då är det ofta bäst att börja med sig själv. Är din egen relation med ekonomi positiv eller negativ? Och hur påverkas dina relationer och möjligheter i vardagen av ditt ekonomiska beteende? Kan du svara på dom frågorna har du tagit ett viktigt steg i att översätta ditt ekonomiska beteende till ”känslor” som sedan underlättar beteendeförändring.

– För att barnen ska utveckla en sund relation till ekonomi är det viktigt att låta dem styra själva. Genom att fatta egna beslut och ta konsekvenserna av dom – även om det ibland blir fel – så lär man sig att ta ansvar. När barnen gör sina egna ekonomiska misstag så vet de hur det ”känns”. Då blir barnen också mer mottagliga för tips och råd – och detsamma gäller ju också vuxna, säger Charlotta Bay.

Annons