Röd sommarstuga
Ekonomi
Prylarna du måste packa till vandringsresan
1:09

Efter reklamen: Prylarna du måste packa till vandringsresan

(1:09)

Slå på ljud

Barnen utforskar omgivningarna, fisken nappar och grillen går varm under ljumma och ljuvliga sommarkvällar. Att äga fritidshuset tillsammans med syskon eller släktingar kan ge upphov till både glädje – och en del diskussioner. Någon vill ha lata dagar i solen. En annan vill snickra och renovera stugan. När synen på umgänge, underhåll och utgifter är olika – hur gör man då? Genom att komma överens om husregler och skriva avtal bäddar ni för en ljus framtid i stugan. Här kommer en liten guide med saker att tänka på.

Ekonomi

Det här behöver du veta om du vill gå i pension tidigt

Kom överens om reglerna

Ska alla syskon med familjer vara på plats samtidigt, eller vill ni dela upp vistelsen? I så fall kan ett rullande schema på sommarveckorna vara en god idé. Utse gärna någon som sköter schemaläggningen. Gör upp husregler för skötsel och en checklista för städning efter varje vistelse. Bestäm i förväg hur vårstädning och stängning av stugan inför vintern ska skötas.

Styr upp ekonomin

En av fördelarna med att äga fritidshuset tillsammans är att ni delar på utgifterna. Vill ni dela lika eller ska den som nyttjar fritidshuset mer också betala mer? Ska ni kunna hyra ut huset till andra? Olika ambitioner och ekonomiska förutsättningar kan ställa till det. Kom överens om upplägget, hur ekonomin ska skötas och utse en person som tar hand om det praktiska. Ha ett gemensamt konto för inbetalning av löpande kostnader och reparationer.

Ekonomi

Så här ökar du din sparkvot

Fixa juridiken så att huset stannar i släkten

Skriv in andelen som enskild egendom i äktenskapsförord. Upprätta ett testamente om att andelen ska ärvas av bröstarvinge. Då säkerställer ni att fritidshuset stannar i släkten.

Begränsa rätten till tvångsförsäljning

Om delägarna inte skriver något avtal är det samäganderättslagen som gäller. Varje delägare har enligt samäganderättslagen rätt att sälja sin del i fritidshuset. Problem kan exempelvis uppstå om övriga delägare vill behålla huset men inte har möjlighet att köpa ut ägaren. Det går bland annat att begränsa rätten till tvångsförsäljning genom ett samäganderättsavtal som du kan läsa om i nästa steg.

Upprätta samäganderättsavtal

Vistelsetider och överenskommelser gällande ekonomi, skötsel och underhåll. Hur ni vill göra om någon vill sälja sin andel. Tid för gemensamma avstämningsmöten. Ska stugan gå att låna ut eller hyra ut till andra? Kanske vill ni att majoritetsbeslut ska gälla vid större om- och tillbyggnader. Allt detta och mycket mer kan skrivas in i ett samäganderättsavtal. På så sätt kan framtida konflikter undvikas och stugan blir en självklar träffpunkt för hela släkten.

Mest läst