Claudia Wörmann
Ekonomi
1:02

Efter reklamen: 17 nobelklänningar burna av kungligheterna under kungamiddagarna

(1:02)

Slå på ljud

Systemet med tomträtt infördes för drygt hundra år sedan. Intentionen innebar att även de som inte hade råd skulle kunna köpa sig ett eget hus. Idag finns det ungefär 40 000 småhus i Sverige som har tomträtt. Ofta är kommunen fastighetsägare.

– Ursprungstanken med tomträtt var god men idag ser det annorlunda ut. Varför ska man hyra marken runt sitt hus? frågar sig Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Tomträtt – rätt till vadå?

Så vad är en tomträtt och hur skiljer den sig från äganderätt? Att äga ett hus med tomträtt innebär att du inte äger marken som huset står på. Istället hyr du tomten – oftast av kommunen – och för det betalar du en så kallad tomträttsavgäld. Men det är inte kommunen som bestämmer vem som får hyra marken utan du har obegränsad rätt att överlåta tomträtten till någon annan – till exempel när du ska sälja huset.

Ekonomi

10 år kvar till pensionen - så här mycket pengar behöver du spara

– Du kan inte stycka av en tomträtt. Tomträttsavtalen kan skilja sig åt från kommun till kommun. Vad gäller bygglov finns det inget i lag som förhindrar en tomträttsinnehavare att söka bygglov. Tomträttsavtalen kan skilja sig åt väldigt mycket så det bästa är att undersöka villkoren noga.

Tomträttsavtalen löper ofta på väldigt lång tid. En fråga man därför bör ställa sig är hur lång tid det är kvar på avtalet och hur stor höjningen av avgiften kommer att bli när avtalet skrivs om.

– Det är bra att veta att det kan bli stora avtalsförändringar som påverkar privatekonomin. Jag rekommenderar att man kontaktar kommunen och hör sig för om vad som gäller. De finns de som råkat ut för chockhöjningar då avgiften har ett direkt samband med taxeringsvärdet på marken.

Ekonomi

Så sanerar du ekonomin om du hamnat i lånefällan

Att köpa loss marken

Om man får för sig att man vill köpa loss marken för att slippa tomträtten kan man kontakta kommunen. Det är inte helt enkelt att få igenom, berättar Clauda Wörmann, men om avgäldsperioden börjar löpa ut kan det vara ett bra tillfälle att undersöka saken.

– Problemet är att beräkningen av prislappen för att friköpa tomten skiljer sig åt. Det finns en del frihet bland kommuner att beräkna detta och det finns en rad olika beräkningsmetoder. Är det en bostadsrättsförening som vill köpa loss sin mark läggs kostnaden för detta på medlemmarna, vilket ofta medför höjda avgifter. De flesta föreningar äger sin mark men det finns fortfarande föreningar i gamla fastigheter som har tomträtt.

Hon fortsätter:

– Föreningen Villaägarna driver frågor om tomträtter, de vill bland annat ha ett tak för vad som kan tas ut i tomträttsavgift och även ett pristak om man vill köpa oss sin tomträtt. Det står ju redan ett hus på plats så marken är inte lika attraktiv som en obebyggd tomt. Villaägarna har fått visst gehör för detta men än så länge har inga beslut tagits i frågan, avslutar Claudia Wörmann.

Ordlista

Tomträtt Rätt att nyttja en fastighet (tomten) utan att äga den

Tomträttsavgäld Hyran för att nyttja tomträtten

Avgäldsperiod Perioden som avtalet löper med en viss tomträttsavgäld

Friköpt tomt Marken som huset står på ägs av fastighetsägaren

Arrende Form av nyttjanderätt, avtal med enskild eller juridisk person

Tre frågor att ställa till kommunen

Hur hög är avgiften idag?

När ska den omförhandlas?

Hur ser taxeringsvärdet för marken ut?