Femina granskar BUP: ”Jag var rädd varje dag. Vi behövde ju få hjälp på en gång.”

Femina granskar BUP: ”Jag var rädd varje dag. Vi behövde ju få hjälp på en gång.”

Carolines åttaåriga son drabbades av psykisk ohälsa när han utsattes för mobbning i skolan. Trots att det stod tydligt i alla papper att pojken var suicidal tog det nästan ett år innan han fick hjälp på BUP.

00:00

Det görs en bedömning att mitt barn har hög suicidrisk och behöver specialistvård, men han får inte det.

00:12

Jag var ju rädd varje dag för att han skulle ta livet av sig.

00:17

Vi behövde ju få hjälp på en gång.

00:20

Jag heter Karoline och jag är en av de mammorna som har krigat för att mitt barn ska få hjälp från BUP och som inte har fått någon hjälp.

00:27

Min son har sedan 2018, när han var åtta år, livet av psykisk ohälsa.

00:34

Det började ju med att han blev utsatt i skolan och till slut så hamnade vi i olika situationer med honom där han uttryckte att han inte ville leva.

00:45

Han uttryckte att han hade självmordstankar och att han ville dö.

00:53

Jag kontaktade BUP för att jag behövde få hjälp med honom.

00:58

Då var det en psykologkonsult och hon gjorde en bedömning och en remiss till BUP.

01:05

Dels så var det ju att han hade så hög suicidrisk, som de gjorde i bedömningen, att han behövde få behandling.

01:12

Och även att han behövde få specialistbehandling för han var så liten.

01:19

Tiden däremellan är ju en kamp, en lång väntan.

01:26

Det är det värsta tänkbara, att ens barn ska vilja dö eller vilja skada sig och inte vilja leva.

01:34

Jag har ju självklart varit livrädd att han skulle göra sig illa.

01:38

Så jag har ju försökt att hitta material som jag har kollat på nätet.

01:45

För att försöka få tips om hur man pratar med sin åttaåring som vill ta livet av sig.

01:52

Då har det varit framförallt lite om rädslomonstret som vi har pratat om.

02:00

Det är ju så svårt att ta in, att han bara var åtta år och att man behövde prata om ångest och självmord.

02:11

Men hur gör man det med en åttaåring?

02:20

Jag har känt att vi har blivit svikna av Bup och att han borde ha prioriterats.

02:27

Det står ju även i journalerna att han skulle ha gjort det.

02:31

Men det blev inte så.

02:33

Jag är väldigt tacksam att det inte hände något värre med honom.

02:36

Jag tänkte att jag måste göra någonting för att göra min röst hörd.

02:42

Och att få fram vad vi har varit med om.

02:46

Förhoppningsvis att det kan förändras så att det inte ska fortsätta vara så här.

02:58

Nu har det ju gått en tid idag.

03:01

Och han börjar må lite bättre.

03:03

Och när jag har fått lite distans till och kommit ur den här krisen som har varit med honom.

03:10

Så jag kan också se nu att jag hade behövt hjälp från andra personer och från vården.

03:18

Och att det här inte var någonting som jag skulle behöva göra ensam eller klara av ensam.

03:22

Men jag vet inte hur många gånger jag har sagt att jag orkar inte mer eller det går inte.

03:26

Jag kan inte mer.

03:28

Vem ska orka om inte jag orkar? Vem ska kämpa för honom då?

03:32

Jag har ju kämpat för honom. Jag har gjort allt för honom.

Kommer härnäst