langvaright_sjuk_symtom_corona

TT/Shutterstock

Coronasymtom som vägrar ge med sig, trots insjuknande för flera veckor sedan. Det är någonting som många coronasjuka patienter lider av sedan pandemin startade. MåBra har pratat med Mathilda som varit sjuk i covid-19 över 50 dagar och Emma som blivit hjärntrött till följd av den långa coronainfektionen.

Tidigare har forskare konstaterat att de fem vanligaste symtomen när man insjuknar i Covid-19 är torrhosta, feber, andnöd, utmattning och förvirring. Det kunde brittiska forskare fastslå efter att ha studerat 20 133 coronasmittade patienter mellan den 6 februari till den 19 april i år.

Ny svensk forskning

Nu har svenska forskare vid Uppsala universitet valt att istället fokusera på de symtom som hänger kvar långt efter insjuknandet. Maria Strømme, professor i nano­teknologi vid Uppsala universitet uttalade sig om studien under måndagen i Nyhetsmorgon, Tv4.

– Vi har följt en patient under hela hennes sjukdomsförlopp, från de första symtom till det mer långdragna förloppet. Det har vi gjort för att kunna kartlägga alla symtom och även se hur hon har behandlats av primärvården under hela fasen, säger Maria Strømme.

Varit sjuk i 130 dagar

Det har gått 130 dagar sedan smittotillfället och personen i studien är ännu inte frisk. Hon har samma symtom som nu rapporteras i olika stödgrupper för sjuka personer världen över.

– Bara i Sverige finns det Facebookgrupper med 12 000 sådana här patienter, säger Maria Strømme till Nyhetsmorgon.

Hon förklarar att studien är en fallbeskrivning och att det behövs flera studier för att kunna förstå mekanismerna bakom sjukdomen. Symtomen har de dock kunnat fastslå.

– Det är bland annat brännande hud, enorm törst och hjärtklappning.

symtom långvarig corona

Många blir långvarigt sjuka i Covid-19, menar forskare.

Flodvåg av långtidssjuka väntar

I en debattartikel i Dagens nyheter skriver Maria och hennes forskar-kollegor att primärvården kommer att ha fullt upp efter pandemin.

“Den stora samhällspridningen i Sverige gör att primärvården måste förbereda sig på en flodvåg av män­niskor med komplexa och långdragna symtom under de kommande åren”, skriver forskarna.

– Många vittnar om att de har blivit dåligt bemötta av vården, de får felaktiga diagnoser och skickas hem. Det handlar inte om de äldre sjuka, utan detta är unga, arbetsföra människor som hamnar i sjukskrivning istället för att få hjälp med sina symtombehandlingar, säger Maria till Nyhetsmorgon.

Nedan listar Maria och hennes kollegor de vanligaste symtomen som de har sett hos långtidssjuka i corona.

10 vanligaste långtidsbesvären efter covid-19

  • Brännande känsla i lungor, luftvägar
  • Brännande, stickande, domnande hud
  • Svårigheter med temperaturreglering
  • Ändrad eller förlorad smak
  • Abnorm törst
  • Yrsel och huvudvärk
  • Hudåkommor som vätskeblåsor på fötter, blödningar i huden och inflammation i små blodkärl
  • Ökad hjärtfrekvens (takykardi)
  • Utmattning
  • Långtidsfeber

Källa: Dagens nyheter, Tv4 Foto: TT

LÄS MER:

Agnes Wold avlivar myter om corona

Blir man immun mot corona – eller kan man bli sjuk igen?

Anders Hansen: Det här är faran med ett framstressat vaccin

Mest läst