ADHD tecken hos barn
Allt du behöver veta om adhd hos vuxna
1:52

Efter reklamen: Allt du behöver veta om adhd hos vuxna

(1:52)

Slå på ljud

Många vet att ADHD står för attention deficit hyperactivitiy disorder, och betyder att en person som fått diagnosen har uppmärksamhetssvårigher och är hyperaktiv. ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, och innebär i stort att man stöter på problem i vardagen på ett sätt människor som inte har diagnosen sällan gör. Här pratar vi med en expert på ADHD och listar de vanligaste tecknen på ADHD.

ADHD tar sig uttryck på olika sätt

Det många inte vet är att ADHD inte automatiskt betyder att någon är högljudd, bullrig och stökig. Tecken på diagnosen kan lika gärna vara att en person ofta dagdrömmer, stirrar ut i tomma intet och är generellt tystare än andra. Det finns alltså flera sidor till funktionsnedsättningen, och den visar sig på olika sätt hos olika individer.

Sandra Dahlberg om vardagslivet med barnens diagnoser: ”Hittar lösningar”

Ann-Kristin Sandberg är förbundsordförande för Riksförbundet Attention, som jobbar för att barn, ungdomar och vuxna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver för att få vardagen att fungera.

– Symptomen kan variera en hel del. Vanliga utmaningar är att barnet har svårt att tåla motgångar och lätt blir frustrerat. Impulsiviteten innebär ofta att man reagerar snabbt och utan eftertanke. Många har ett stort rörelsebehov och behöver tydliga instruktioner. De som har svårt att sortera bort intryck blir snabbt trötta, vilket gör dagens skola till en stor utmaning, säger Ann-Kristin.

Hon menar att barn och unga med ADHD är en grupp där den ena individen skiljer sig från den andra. Deras problem kan ha olika svårighetsgrad, och variera kraftigt under olika perioder i uppväxten. Begåvning och miljö är avgörande faktorer när det kommer till vilka konsekvenser deras grundläggande svårigheter får.

Malena Ernman om utbrändheten och diagnosen: ”Jobbet och skogen blev mina andningshål”

– Kärnsymptomen vid ADHD är uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet. Dessa kan förekomma var för sig eller i kombinationer. Diagnoskriterierna är mycket stränga för att förhindra att man definierar normaltillstånd som funktionsnedsättning. För att symptomen ska definieras som ADHD krävs betydande svårigheter. Det ska röra sig om svårigheter som debuterat tidigt, och är varaktiga och beståden. De ska vara framträdande i flera olika situationer, och förorsaka så pass stora svårigheter att det är berättigat att tala om en funktionsnedsättning, berättar Ann-Kristin.

Tre former av ADHD

Precis som många andra nedsättningar med neuropsykiatriska kvaliteter tar den sig uttryck på olika sätt hos olika individer. ADHD brukar delas upp i tre kategorier:

Kombinerad form

Den vanligaste formen gör att man har problem med uppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet.

Huvudsakligen ouppmärksam form

Innebär att man har problem med uppmärksamhet och koncentration, men i princip inga problem med överaktivitet. Det kallas ofta ADD, och är generellt sett svårare att upptäcka då den inte är lika tydlig som kombinerad form.

Huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form

Den här formen förväxlas oftast med normal överaktivitet hos små barn, då den också är vanligast bland förskolebarn. Barnet har sällan problem med uppmärksamhet, men desto mer med överaktivitet och impulsivitet. Avtar oftast med tiden, eller övergår till någon av de andra två formerna av ADHD.

Pojkar uppmärksammas mer

Precis som vi nämnde i början av texten tar ADHD sig uttryck på olika sätt hos olika individer. Enligt Socialstyrelsen har ungefär 1 av 20 skolbarn ADHD. Ofta är det svårare att upptäcka ADHD hos flickor, då pojkar generellt sett är mer utåtagerande och uppmärksammas mer. Dessutom kan flickors svårigheter visa sig på helt andra sätt, och således vara svårare att känna igen.

– Flickor med ADHD får sin diagnos flera år senare än pojkar. Orsakerna är flera, bland annat har forskning tidigare varit riktad främst på pojkar. Flickors symptom visar sig också på andra sätt än hos pojkar – flickor är sällan utagerande i skolan, men däremot är de det hemma och då blir svårigheterna inte synliga. Ofta beskrivs flickors problem som familjeproblem eller allmänna tonårsproblem. Metoderna för att utreda är dock desamma för flickor och pojkar, men Ann-Kristin.

17 möjliga tecken på adhd och autism

Finns det någon fara med att vara för snabb med att diagnosticera ett barn?

– Attentions uppfattning är att man ska göra noggranna utredningar där flera yrkesgrupper medverkar. Om barnet har svårigheter enligt ovan ska det få stöd, även om svårigheterna inte ligger i nivå med de kriterier som krävs för att ställa en ADHD-diagnos, säger Ann-Kristin.

Vanliga tecken på ADHD

För att en läkare ska diagnosticera ett barn med ADHD krävs betydligt mer än vad många tror. Problemen ska inte bara vara omfattande, utan också ha visat sig under en längre period och varit avsevärt problematiska för individen i fråga. Här är några tecken på att ditt barn kan ha ADHD (samtliga former):

 • De är i konstant rörelse
 • De kan inte slappna av, utan ålar sig och pillar med någonting hela tiden
 • De tappar ofta bort saker
 • De verkar inte lyssna på det du säger
 • De är lättdistraherade
 • De pratar mer än andra barn
 • De avslutar inte en hemmasyssla
 • De tänker inte efter innan de agerar
 • De avbryter andras samtal eller lekar
 • De säger fel saker vid fel tillfälle
 • De har en kort stubin
 • De har svårt att kontrollera starka känslor – tar sig uttryck i bland annat raseriutbrott

Vill man läsa mer exakt finns en utförlig lista på symptom om diagnoskriterier vid ADHD på Stockholm Läns Landsting.

En populär metod för att hjälpa barn med ADHD att hantera sina känslor och motverka konflikter är lågaffektivt bemötande. Läs mer om lågaffektivt bemötande här!

Foto: IBL

Mest läst