Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

8 tecken på att du dricker för mycket alkohol

08 jul, 2021 
AvEmma Castman
För många är alkohol förknippat med nedvarvning och socialisering, inte minst på sommaren. Men hur vet man när ens konsumtion har gått över styr? Här är åtta tecken på att du dricker för mycket.
Annons
TV: Här är 8 tecken på att du dricker för mycket alkoholBrand logo
TV: Här är 8 tecken på att du dricker för mycket alkohol

I en ny undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av IQ svarar varannan svensk att de dricker alkohol både oftare och mer under semestern jämfört med övriga tider på året.

– För de allra flesta är alkoholkonsumtion inte något problem men för vissa kan det vara svårt med begränsningar under sommaren och det kan vara en utmaning att trappa ner drickandet efter semestern, säger Hanna Rohani, kvalitetsansvarig psykolog på Doktor24, i ett pressmeddelande.

Doktor24 listar även åtta tecken på att ens alkoholkonsumtion är i riskzonen, och de lyder så här:

  • Du kan inte stå emot alkohol trots att du vill
  • Du sårar/gör andra illa när du dricker
  • Du måste dricka mer än du tidigare behövde för att uppnå samma resultat
  • Du fortsätter att dricka även om det skadar dina relationer
  • Dina alkoholvanor påverkar ditt övriga liv negativt
  • Din omgivning uttrycker en oro över dina alkoholvanor
  • Du kommer på ursäkter att dricka, exempelvis att du fått dåliga nyheter
  • Du blir defensiv när någon påpekar dina alkoholvanor

Så får du hjälp med ditt alkoholberoende

Känner du att du eller någon i din närhet befinner sig i riskzonen är det viktigt att ta det på allvar. Ha som vana att reflektera över dina dryckesvanor och om barn eller vuxna i ens omgivning börjar känna sig illa till mods är det ett tydligt tecken på att det har gått för långt.

Nej tack till vin

Nedan listar vi fyra tips på saker att göra om du upplever att du dricker för mycket:

1. Ta reda på varför du dricker

Börja med att fråga dig själv vad motivet till ditt drickande är. Måste du dricka för att ha roligt och vad beror det i så fall på? Finns det kanske andra underliggande orsaker som att inte behöva känna vissa känslor, som leder till drickandet?

Annons

2. Prata med någon du litar på

Det kan kännas skrämmande och väcka skamkänslor att erkänna för sig själv och andra att man har ett riskbruk eller missbruk. Men att finna stöd hos sina nära relationer kan vara ett stort steg.

3. Tänk bort skam och skuld

Undvik att skam- och skuldbelägga dig själv för dina alkoholvanor. Det riskerar snarare att ge upphov till en nedåtgående spiral som i sin tur leder till mer drickande i hopp om att på kort sikt slippa de negativa känslorna.

4. Sök hjälp

Om du upplever att dina vanor gått så långt att du behöver hjälp utifrån så finns det bra hjälp att få. Det går bland annat att vända sig till vårdcentralen, företagshälsovården eller socialtjänsten. Även Alkoholhjalpen och Anonyma alkoholister är två exempel på organisationer som hjälper alkoholberoende.

Foto: TT

TV: Här är anledningen till att vissa är kvällsmänniskorBrand logo
TV: Här är anledningen till att vissa är kvällsmänniskor
Annons