Trendar: InredningMat och dryckResor

IQ:s vd Karin Hagman: ”Högutbildade kvinnor i medelåldern dricker mer”

26 feb, 2021 
AvANNa LARSSON
FotografTT
Karin Hagman
Under de senaste 25-30 åren har kvinnor alkoholkonsumtion ökat från väldigt små mängder till nästan dubbelt så mycket, det säger IQ:s vd Karin Hagman till Femina. Trots det dricker män i Sverige nästan dubbelt så mycket som kvinnor.
Annons
IQ:s vd: ”Högutbildade kvinnor dricker mer”Brand logo
IQ:s vd: ”Högutbildade kvinnor dricker mer”

Ungefär 3 procent av alla kvinnor i Sverige lever med alkoholmissbruk och var tionde kvinna har ett riskbruk av alkohol, det säger Karin Hagman, vd på IQ, som är en organisation som jobbar för att människor ska bruka alkohol på ett smartare och mer hälsosamt sätt.

Ett riskbruk innebär att man dricker mer än nio glas vin eller starköl i veckan eller att man vid ett tillfälle intensivkonsumerar alkohol. Förutom alla de risker det innebär att vara alkholmissbrukare så finns det även en skillnad på att vara kvinna och missbrukare.

– Kvinnors kroppar är sämre på att ta hand om alkoholen än vad mäns kroppar är. Det beror på att kvinnor har mindre vatten i kroppen än vad män har, men också för att kvinnor har mindre av ett enzym i magsäcken som ska hjälpa till bryta ner alkoholen, säger Karin Hagman vd på IQ.

Förutom nedbrytningsprocessen har även kvinnor lättare att få alkoholrelaterade sjukdomar - så som hjärt- och kärlsjukdomar.

Annons

Kvinnor dricker mer i dag än förr i tiden

Även om kvinnors och mäns alkoholkonsumtion närmar sig varandra så dricker män nästan dubbelt så mycket än vad kvinnor gör. Tittar man däremot på kvinnors alkoholkonsumtion för 25-30 år sedan så dricker kvinnor i dag nästan dubbelt så mycket som kvinnor gjorde då.

– Den största skillnaden är att äldre kvinnor i dag dricker mycket mer än den tidigare generationen. Nu är det 40-talistkvinnorna som är äldre och de är ju liksom "partytjejer" som dricker mer, säger Karin Hagman.

Fler högutbildade än lågutbildade dricker

Det finns också en klasskillnad när det kommer till konsumtion av alkohol. Enligt Karin Hagman så finns det studier på att högutbildade kvinnor i medelåldern dricker mer än lågutbildade.

– Kanske har det med den livstil som gör att de oftare finns i - eller skapar - sammanhang där alkohol ingår, säger Karin Hagman.

Tittar man istället på skador och alkoholproblem så är läget det omvända. Det är fler lågutbildade som får skador trots en lägre konsumtion, sannolikt kopplat till andra levnadsvanor som inte är så hälsosamma.

Annons