coronavirus estelle

Det har cirkulerat en oro bland föräldrar över hela landet. I Stockholm öppnade skolorna igen i måndags efter sportlovsfirandet – och rädslan för att coronasmittan skulle spridas bland elever började gro.

Oron nådde prinsessan Estelles skola, Campus –Manilla på Djurgården i Stockholm. Det spekulerades bland annat i att skolan skulle hållas stängd hela veckan, i avvaktan på hur coronaläget skulle utveckla sig.

Prinsessan Estelles skola stänger

Nu har skolan valt att agera.

På torsdagsmorgonen skickades följande brev ut till föräldrarna på Campus Manilla.

”Onsdagen den 4 mars på kvällen fick skolan information om att en elev på grundskolan har testats positivt för Coronaviruset covid-19. Vi kommer av den anledningen att ge alla elever vid Campus Manilla en extra studiedag imorgon torsdag 5 mars i väntan på besked från Smittskydd Stockholm.”

”Syftet med att stänga hela skolan är att garantera tryggheten för elever, vårdnadshavare och personal i ett läge där många är oroliga och där vi nu vet att en elev är bekräftat smittad med Coronaviruset. Smittskydd Stockholms generella rekommendation är att fortsätta hålla skolan öppen men de hade under kvällen inte samlat all information om det aktuella fallet och kunde därför inte ge ett entydigt besked om hantering. Vi har i nuläget helt enkelt inte fått tillräckligt klara besked om vad som gäller runt smittskydd och smittspårning i en skolmiljö. Därför tar vi det säkra före det osäkra och väljer att hålla stängt en dag för att invänta vägledning.”

”Under torsdagen kommer skolans ledning och skolhälsan att ta reda på mer om vad som gäller i vår specifika situation. Beroende på vilka råd skolan får av Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten, kommer vi återkomma med mer information under torsdag eftermiddag.Utöver den konstaterat smittade eleven har vi andra elever som är i frivillig karantän eftersom de vistats i smittdrabbade områden. Med anledning av det, kommer lärarna under torsdagens studiedag förbereda uppgifter som eleverna kan göra på distans. Detta också som en förberedelse om vi skulle behöva ha stängt fler dagar än bara torsdagen.Vi har full tillit till Folkhälsomyndigheten och sjukvårdens rekommendationer. Det vi gör nu är att söka mer och tydligare vägledning om hur skolan ska agera för att minimera smittrisk i den situation som uppkommit, så under torsdag eftermiddag återkommer vi med mer information. Med vänlig hälsning, Rektor Carina Hagström-Bergh och styrelsen för Campus Manilla.”

Enligt Expressen har Hovet bekräftat att Estelle inte är smittad.