Trendar: NostalgiI rampljusetResorMin aborträttLivsstilLivsberättelserMitt livÅrets Feminista

Här är de nya lagar som börjar gälla i Sverige 2022

28 dec, 2021 
AvJessica Rådne
Fotograftt
nya lagar 2022
Nytt år betyder nya bestämmelser. Här är de nya svenska lagarna att hålla koll på inför 2022.
Annons
Feministiska framsteg som betytt särskilt mycket 2021Brand logo
Feministiska framsteg som betytt särskilt mycket 2021

Varje år genomförs en rad lagförändringar i Sverige, så även i år. I Regeringskansliets skrift Viktigare lagar och förordningar sammanställs några av de många förändringar som sker i lagstiftningen efter nyår.

Här är ett urval av de nya lagar som börjar gälla 2022.

Böter för fimpar och tuggummin på marken

Sedan tidigare är det straffbart att skräpa ned med större föremål så som engångsgrillar, glasflaskor och annat du kan tänkas vilja lämna efter en dag på stranden eller i parken. Nu införs även ett staffansvar för den som släpper mindre saker så som ett tuggat tuggummi, en snusprilla eller en cigarettfimp på marken. Om sådan nedskräpning upptäcks kan den skyldige behöva hosta upp 800 kronor i böter.

Förbud mot engångsartiklar i plast

sugrör i plast
Förbud mot engångsartiklar som innehåller över 15 procent plast.

Under 2022 införs förbud mot engångsartiklar som består av mer än 15 procent plats. Exempel på sådana är plastbestick, sugrör, tops och drinkpinnar. På samma tema förbjuds användande av konfetti utomhus. Serveringar som idag säljer mat och dryck i engångsartiklar ska dessutom erbjuda gäster möjligheten att bli serverade i återanvändningsbara behållare.

Annons

Föräldraskap tillfaller bägge i samkönade relationer

Efter nyår ändras föräldrabalken så att det blir lättare att fastställa föräldraskap till nyfödda barn. Bägge kvinnorna i samkönade äktenskap och partnerskap kommer automatiskt att tilldelas föräldraskap om en av dem föder barn. Om en eller bägge makarna ändrar könstillhörighet kommer föräldraskapet också att följa med automatiskt. Föräldrar som är ogifta kommer för smidighetens skull nu kunna bekräfta föräldraskap digitalt.

Fler nya lagar 2022 i korthet

 • Straffrabatten för unga mellan 18-20 år slopas vid brott som straffas med ett år i fängelse eller mer. Exempel på sådana brott är rån, grov misshandel och våldtäkt
 • Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning får skärpta straff med fängelse i upp till ett år
 • Straffet för överträdelse av kontaktförbud skärps
 • Reklamskatten har tidigare sänkts i flera steg. Nu avskaffas den helt med syfte att underlätta främst för idrottsföreningar.
 • Nytt krav på byggherrar att lämna in klimatdeklaration för nya byggnader
 • Skattelättnad på cykelförmåner för att uppmuntra cykelpendling
 • Övre åldersgränsen för rätten till studiemedel höjs från 56 till 60 år
 • I augusti höjs underhållsstödet för barn i åldern 7-10 till 1823 kr/månaden
 • Tv-avgiften sänks till max 1328 kr per person och år
 • Nytt statligt stöd införs för bättre mobiluppkoppling i fjärrtågstrafiken
 • Väljares integritet stärks i vallokaler med bland annat tydligare information om hanteringen av valsedlar
 • Maxbeloppet för sjukpenninggrundade inkomst i sjukförsäkringen höjs från åtta till tio gånger prisbasbeloppet
 • Garantinivån i sjukersättningen och aktivitetsersättningen höjs
 • Skyddet för hyresgäster i utsatta situationer så som efter en brand, stärks
 • Det blir enklare att avgöra brottmål i tingsrätt och tvistemål i hovrätt utan huvudförhandling

Källa: TT, SVT Nyheter

Foto: TT

Annons