Initiativet till namnbytena kommer från början från handeln eftersom de upplever att vissa namn riskerar att väcka anstöt. Många drar sig från att använda namn som på minsta sätt riskerar att uppfattas som negativa, skriver SKUD i ett pressmeddelande.

Tidigare har bland annat hottentottlilja, Cyrtanthus brachyscyphus, och kafferlilja, Clivia nobilis, döpts om till dobolilja och kapclivia. Alla svenska växtnamn om innehållit ”hottentott” eller ”kaffer” har fått nya namn, skrev SKUD i ett pressmeddelande i februari 2016.

Vad är SKUD?

Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) är en nomenklaturdatabas och svensk namnstandard för kulturväxter.

Databasen har utvecklats av IT-experter vid SLU och botanister i Göteborgs botaniska trädgård och Evolutionsmuseet, Uppsala universitet.

Tanken bakom databasen är att skapa ett lättillgängligt referensverktyg och en likriktare i Sverige för att underlätta kommunikation om kulturväxter.

Källa: SKUD

Artikeln publicerades först på Året Runt.