Våld i nära relation – så här kan du som man agera

11 nov, 2021 
AvLinus Brännström
Våld i nära relationer dödar årligen runt 13 kvinnor, men är en fråga som i högsta grad berör hela samhället.
Och det finns saker män kan göra för att se och motverka det livsfarliga våldet.
– Eftersom det finns en så stark tystnadskultur är det ganska små saker som kan göra väldigt stor skillnad, säger Vidar Vetterfalk från organisationen MÄN.
Annons
Inte en kvinna tillBrand logo
Inte en kvinna till

Våld i nära relationer är inte en kvinnofråga utan en samhällsfråga. Men i debatten väcks ofta frågan: Var är männen?

Den ideella organisationen MÄN grundades i början av 1990-talet och arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Ett av organisationens mål är att fler män och killar ska engagera sig – och det är viktigt om någon förändring ska kunna ske.

– Vi jobbar mycket med att bygga våldsförståelse. Ofta när man pratar om våld så tänker man på grovt fysiskt våld och pratar man om sexuella övergrepp så tänker man på våldtäkt. Men vi pratar om våld som en pyramid, längst ner i basen finns det som förekommer väldigt mycket – som kommentarer, blickar, skämt och mer subtila saker. Man kan säga att allt grövre våld mot kvinnor vilar på den basen, säger Vidar Vetterfalk, psykolog och internationell projektledare vid MÄN.

Annons

– Ju mer uppmärksamma vi blir på de här mer subtila formerna av våld desto mer kan vi agera och förebygga att grövre former utvecklas.

Och här kan alla män vara med och bidra och bryta normer.

– Det kan vara allt från de här skämten, som kan tyckas vara lite oskyldiga, om kvinnor män emellan. Det krävs ganska mycket mod för att man ska säga ifrån, mycket av mäns agerande i grupp mot kvinnor bygger på osäkerhet i förhållande till gruppen. Man vill passa in, säger Vidar Vetterfalk.

Vidar Vetterfalk, psykolog och internationell projektledare vid MÄN
Vidar Vetterfalk, psykolog och internationell projektledare vid MÄN.

Tips för att stoppa mäns tystnadskultur

För att klara att säga ifrån kan det vara bra att träna och ha en strategi.

– Det kan också vara bra att prata med någon annan, om man har någon i kompisgänget som inte heller tycker att det är okej kan man prata ihop sig. Då kan man stötta varandra i att säga ifrån om det uppstår igen, säger Vidar Vetterfalk.

Annons

Ett generellt tips är att våga prata om saker och ställa frågor.

– Eftersom det finns en så stark tystnadskultur är det ganska små saker som kan göra en väldigt stor skillnad. Det är så normalt att saker passerar, men om någon ställer en fråga eller säger någonting kan det få personer att börja reflektera.

Så kan du göra om du misstänker din kompis

Om du misstänker, eller vet, att din kompis behandlat en kvinna illa finns det en rad saker du kan göra. För det första – om det är något allvarligt som pågår ska du ringa polisen. Men i andra fall kan du försöka prata med kompisen.
"Jag har den misstanken, jag känner honom och vill honom väl men vet inte hur jag ska ta upp det. Beroende på den unika situationen kan det vara att jag lyfter det med några andra kompisar och ser om vi kan hjälpas åt. Då kan man få stöd och tillsammans hitta sätt som är mindre hotfulla. Ju mer trygga vi är desto tryggare kan vi vara när vi bemöter personen", säger Vidar Vetterfalk.
"Sedan får man hitta ett sätt att närma sig när man har det man behöver. Det kan vara ensam eller med andra. Men våga fråga, våga ta upp det, våga säg något. Det kan ofta bli lite plumpt men det kan bli början på något. Du måste inte ha den där geniala lösningen klar för början utan du provar dig fram."

MÄN använder sig av hashtaggen #allamän – ett slags parafras på #inteallamän som brukar användas av dem som vill slå ifrån sig den kollektiva skulden.

Annons

– För oss handlar #allamän om att alla män kan göra något åt mäns våld. Alla män kan göra något för att bidra och förändra, säger Vidar Vetterfalk.

– Vi vet att den sociala responsen på de här subtila sakerna, och på de grövre sakerna, är fullkomligt avgörande och att om män säger ifrån till män så får det effekt. Krasst är det så att män generellt lyssnar mer på män än på kvinnor, tyvärr.

"En läskig sanning"

Precis som det är bra att träna på hur man kan säga ifrån mot jargong och skämt är det också bra att att fundera och öva på hur man ska bete sig om man skulle bli vittne till en våldshandling.

– Det är superbra för när något händer blir man ställd och det kan vara svårt att agera i stunden. Har man då tränat på olika scenarion blir det mycket lättare. Jag har varit med om att det uppstått något liknande som det jag har övat på och då har jag ett handlingsalternativ i stället för att bli låst, blockerad, tyst och vända bort blicken, säger Vidar Vetterfalk.

Annons

Män lyssnar mer på män, tyvärr

– En lite läskig sanning är att ju fler människor som blir vittnen till något, desto lägre är sannolikheten att någon agerar. Man tror att man är trygg med många runt sig men det kan vara tvärtom. Det är minst två saker som spelar in där, den ena är att man tänker att någon annan kan göra något och den andra är att att man tänker att eftersom ingen annan gör något är det säkert inte så allvarligt. Det är superviktigt att vara medveten om.

Så kan du ingripa mot en våldshandling

Organisationen MÄN har sammanställt en rad med tips om hur du kan bete dig om du blir vittne till lindrigare våld och kränkningar:
Grip in direkt. Du kan lägga dig i, fråga vad som händer och försöka komma med en lösning.
Grip in indirekt. Du kan till exempel gå nära och fråga hur läget är, klämma dig mellan personerna eller avbryta genom att undra vad klockan är.
Distrahera. Du kan gå in i situationen och låtsas som att du inte förstår att den är våldsam genom att börja prata om något helt annat. Du kan också testa att skrika eller sjunga för att avleda uppmärksamheten från den våldsutsatte.
Ta hjälp av någon annan. Ibland kan det vara för riskfyllt att ingripa själv, då är det bra att samla fler krafter.

Handlar det om grovt våld kan det vara väldigt farligt att ingripa – men ibland kan det också vara avgörande för att rädda liv. Se till att larma polis så fort som möjligt och handla inte på ett sätt som gör att du eller någon annan hamnar i ökad fara. Att agera aggressivt kan förvärra situationen.
Källa: MÄN

Annons