Trendar: NostalgiI rampljusetMin aborträttLivsstilLivsberättelserMitt liv

Så många skulle stanna i en dålig relation av ekonomiska skäl

15 nov, 2017 
AvIda Gustafsson
Att ekonomin skulle bli sämre vid en separation är en orsak till att många hade stannat i dåliga relationer. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar gjort i samarbete med Novus. För att fler ska våga bryta har nu försäkringsbolaget nu tagit fram en guide i hur man skaffar sig ett "Frihetskapital".
Annons

Nära sju av tio svenskar, 68 procent, uppger att de tror att pengar skulle vara en orsak till att de stannar i en dålig relation. Hela 18 procent, nästan två av tio svenskar, uppger att de kan tänka sig att stanna i ett dåligt förhållande på grund av ekonomiska skäl.

– Det känns lite sorgligt att man tänker på det sättet, det är klart att det inte är den bästa grunden att stanna i relation, det borde vara på helt andra grunder som man är kvar, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

I undersökningen, som gjordes av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar, har 2800 svenskar svarat på frågor om deras syn på ekonomisk jämställdhet visar att 5 procent av männen kan tänka sig att stanna i en relation eftersom de vet att deras partner inte skulle klara sig ekonomiskt vid en skilsmässa. Var femte man, 20 procent av männen, kan överväga att stanna i en dålig relation på grund av ekonomi. 16 procent av kvinnorna har svarat samma sak.

Annons

Ett första steg om man vill lämna en relation är att ta kontroll över sin ekonomi, berättar Elisabeth Hedmark.

– Att man kollar vad man får ut vid en separation, vad är det för pengar man rör mig med och vad har man för lön. Man måste anpassa sig, man kan inte bo på samma sätt som tidigare. Man får köpa en mindre lägenhet eller skaffa en hyresrätt och anpassa utgifterna efter den ekonomi man har. Kan man tänka sig att leva på ett annorlunda sätt har man nog stora – eller kanske bättre möjligheter än man tror.

– Många gånger är det kanske bättre. Är det en dålig relation är man beredd att försaka en del för att få lugn och ro i ett eget boende.

För att färre ska hamna där har Länsförsäkringar lanserat sajten frihetskapital.se där de ger tips och råd om hur man kan få en jämställd ekonomi i ett förhållande, inte bara för att det ska vara rättvist utan även som en slags försäkring inför framtiden. Som ett första steg sätter man sig ner och kika på vilka inkomster och utgifter man har tillsammans och hur man fördelar dem i nuet, men även att man har koll på hur ens val såsom föräldradagar, deltidsarbete och VAB-dagar kan påverka framtiden.

Annons

–När man pratar om ojämlikhet och att man jobbar deltid, då är det oftast kvinnan som jobbar deltid. Här och nu tänker man kanske inte på det, men det kan få konsekvenser längre fram. Pensionen påverkas mycket av det som är här och nu, förut tittade man på de 15 bästa inkomståren. Jobbar man deltid eller halvtid i 10 år påverkar det pensionen mycket, säger Elisabeth Hedmark.

Hennes tips är att den som jobbar mest sätter undan extra pengar till den som är hemma mer, antingen att hen flyttar över en del av sin pension via premiepensionen eller genom ett separat sparande.

– Om man sparar extra till den som är hemma, gör det till enskild egendom i äktenskapsförord. Det kan även vara testamenten och sånt som kan behöva skrivas om man har barn sedan tidigare förhållande, sådana saker är bra att tänka till kring. Vad får det för konsekvenser vid en separation? Det är först då man blir varse om de här sakerna, säger Elisabeth Hedmark.

Annons

Vilka mål man har med pengarna man sätter in kan ju variera, att skaffa sig ett frihetskapital behöver inte enbart vara en bunt med pengar som ska finnas där ”den dagen det tar slut”, utan det kan vara viktigt att spara av andra skäl.

– Många funderar på byta karriär mitt i livet, lönen man får senare blir kanske inte lika hög som den man har nu, eller så måste man studera. Man har bättre valmöjligheter om man har ett frihetskapital, det underlättar kommande livsval. Man får en trygghet bakom ryggen, säger Elisabeth.

Så får du en jämställd ekonomi

1.Prata med varandra

Det är grunden i det hela. Gå igenom hur ni vill att det ska se ut, om någon blir arbetslös, sjuk eller avlider. Om ni separerar, hur vill ni att det ska vara då.

2. Tänk på pensionen

Om någon tar ett större ansvar hemma, kan den andra spara extra pengar till den eller flytta över premiepensionen till den som är hemma mer.

Annons

2. Skriv avtal

Se till att det blir så som man kommer överens om.

Viktigt att säkerställa genom skriftliga dokument såsom äktenskapsförord eller testamenten. Det gäller särskilt dig som har en sambo. Om ni har köpt ett gemensamt boende, men lagt olika summor på kontantinsatsen – skriv ett samboavtal för att reglera detta. Om ni som sambos vill ärva varandra behöver ni också skriva ett testamente.

3. Ha ett eget sparande

Se till att ni har varsitt eget sparande. I vissa fall kan det vara bra att reglera sparpengarna som enskild egendom, för att säkerställa vem pengarna tillhör vid en eventuell skilsmässa. Se också till att ha olika sparanden för olika ändamål, såsom semesterresan eller altanbygget på ett konto som inte riskerar tappa i värde. Det långsiktiga sparandet, frihetskapitalet, kan man kanske ta lite större risker med och placera i aktiefonder för att få en bättre avkastning.

4. Dela på ansvaret

Är det alltid en av er som har mest koll på er ekonomi och som betalar alla räkningar? Om ni inte är nöjda med den uppdelningen, gå igenom vad ni kan förändra för att dela på det ekonomiska ansvaret.

FOTO IBL, Länsförsäkringar

Källa: Frihetskapital.se, Elisabeth Hedmark, privatekonom. 

Läs även

 

 

Annons