Trendar: InredningMat och dryckResor

11 fördelar som bara gäller för personer med ADHD

25 jul, 2018 
AvMalin Ny
Man blir lycklig av att bo ensam,
Att leva med ADHD kan vara en daglig kamp, men personer med den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen har också många bra egenskaper som gör att de lätt blir framgångsrika. Här är elva fördelar som bara gäller för personer som har ADHD.
Annons

Impulsiva, överaktiva och lätt uttråkade. Men också kreativa, orädda och drivna. Personer med den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD kämpar många gånger med att få vardagen att fungera, men har också flera egenskaper som gör att de lätt blir framgångsrika.

Överläkaren Anders Hansen, författare till boken”Fördel ADHD”, menar att det inte är någon slump. De personlighetsdrag som är typiska för en person med ADHD, det vill säga att man har svårt att koncentrera sig, att man är impulsiv och ibland hyperaktiv, har varit extremt viktiga för människor under en lång tid.

I boken berättar han att just de dragen förmodligen var nödvändiga för att våra förfäder skulle överleva, och att personer som inte hade tillräckligt med energi för att jaga eller som inte kunde hyperfokusera på savannen riskerade att svälta ihjäl eller bli ett byte för vilda djur. Då var det en stor fördel att ha just de egenskaper som vi i dag ofta betraktar som problem.

Annons

– I ett evolutionärt perspektiv är det inte konstigt att folk har de här dragen som vi kallar för ADHD. De har varit viktiga för det sätt vi levt tidigare, men i det moderna samhället passar de dåligt in, säger Anders Hansen till Skolvärlden.

– Ett antal olika gener är kopplade till ADHD, en av dem är en variant av en gen som heter drd4. Man har tittat på en stam i Afrika som delat upp sig i två grupper – några lever som jordbrukare, andra som jägare och samlare. De jägare och samlare som har genen drd4 i ”ADHD-varianten” har lättare att hitta mat, medan de andra är undernärda. Bland jordbrukarna är det tvärtom – de med ”ADHD-varianter” är undernärda, och de som inte har den klarar sig bättre. Jordbrukssamhället premierar förmågan att fatta långsiktiga beslut snarare än impulsivitet och snabbt beslutsfattande, precis som vårt moderna samhälle gör.

Även idag finns det många fördelar som gör att många personer med diagnosen ADHD blir extra framgångsrika.

Annons

– Människor som har många drag av ADHD har fördelar som att de är kreativa, drivna, och kan fokusera intensivt när de hittar något de är intresserade av. Men i en skolmiljö kan det bli väldigt svårt. Om man ska generalisera grovt så har skolan varit lite ”one size fits all”. Det fungerar utmärkt för vissa, men inte för andra, för de har en biologi som inte är anpassad för det. Det verkar finnas två sidor av myntet, men vi fokuserar på problemsidan. Jag vill inte bagatellisera de här problemen, men jag har mött så många patienter där man bara sett till problemen, avslutar han.

Här är elva fördelar som bara gäller personer som har ADHD! 

1. De är initiativrika.

2. De är ofta kreativa och tänker utanför boxen.

3. De har mycket energi.

4. De är orädda och vågar satsa på nya idéer.

5. De är flexibla.

6. De är bra på att hyperfokusera.

7. De har förmågan att se saker ur nya vinklar.

8. De är bra på att skaka av sig motgångar och ältar inte misstag.

9. De är pådrivande och får saker gjorda.

10. De är envisa, ger inte upp utan kämpar vidare.

11. De är intuitiva och ifrågasättande.

Källa: Fördel ADHD, Skolvärlden Foto: IBL 

Artikeln publicerades först på MåBra.

 

Annons