Trendar: InredningMat och dryckResor

4 skäl till att lyckliga relationer kraschar

27 jan, 2016 
AvMalin Karlberg
De flesta förhållanden är lyckliga till att börja med, men många håller ändå inte långsiktigt. Här är 4 vanliga anledningar till att bra relationer blir dåliga.
Annons

1. Obearbetade problem

Alla bär vi på någon typ av känslomässigt bagage – från uppväxten, tidigare relationer och andra saker som hänt oss i livet. I en kärleksrelation, där vi kommer mycket nära en annan människa, tvingas vi ofta konfrontera våra ömma punkter. Vi behöver då vara villiga att jobba oss igenom vårt och vår partners bagage för att komma över trauman från det förflutna. Lyckas vi inte med det kan det knäcka förhållandet.

2. Känslomässig klängighet

För att en relation ska lyckas måste vi acceptera att vår partner är en egen individ som vi inte har någon äganderätt över. Bäst odds har de relationer där vi prioriterar varandra men samtidigt låter den andre ha ett eget liv utöver förhållandet. Att bli alltför beroende av varandra gör oss osjälvständiga och sätter alltför stor press på relationen.

Annons

3. Tillitsproblem

Att kunna lita på varandra är en livsnödvändig ingrediens i en lyckad relation, så om lögner och svartsjuka dyker upp i förhållandet bådar det inte gott. Många par bryter upp som följd av att bristande tillit, halvsanningar och bortförklaringar blir en del av partillvaron.

4. Orealistiska förväntningar

I sagorna lever kärleksparen lyckliga i alla sina dagar, men i verkligheten kräver en relation ständigt arbete. Har vi orimligt höga förväntningar på förhållandet och ställer omöjliga krav på vår partner kommer vi förr eller senare att bli besvikna. Detta är ett vanligt skäl till att relationer tar slut snabbt – när det rosenskimrande filtret klarnar visar det sig att vår partner helt enkelt inte var den vi trodde. Men sanningen är att det inte finns någon perfekt drömprins eller ofelbar idealkvinna – konsten är att acceptera varandra inklusive fel och brister.

Annons

Källa: Psykologen och relationscoachen Ashley Arn, eHarmony.com

FOTO COLOURBOX

Missa inte att läsa:

Annons