57% vill att bilförare över 75 år ska ta om sitt körkort

Frågan om äldre bilförare i trafiken brukar återkomma i debatten med jämna mellanrum. I takt med att vi bli äldre och äldre så blir också andelen äldre förare fler och fler. I Sverige finns över 650 000 personer över 75 år med körkort.  Och andelen blir fler och fler. Vid 75 års ålder är olycksrisken som lägst, enligt statistiken. Därefter ökar risken stadigt.

Utmaningen i trafiken är att äldre bilförare kan få svårare att hantera komplexa situationer som kräver snabba beslut. Samtidigt kan synen förändras och bli sämre med åldern.

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är förare i åldern 18 till 19 som har den absolut högsta olycksrisken, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If, i ett pressmeddelande.

– De flesta äldre är utmärkta förare med stor erfarenhet och ett väl utpräglat säkerhetstänk.

Känsligt att säga ifrån

Under våren 2018 lät If genomföra en undersökning om svenska folkets inställning till om man skulle behöva förnya körkortet efter 75 år. Runt 3500 personer deltog och enligt resultatet tyckte sex av tio (57 procent) ja.

Framförallt var det yngre förare, det vill säga de som har den högsta olycksrisken, som tyckte att 75-plussare skulle förnya körkortet.

Sverige har, i motsats till flera andra EU-länder, inga säkerhetskontroller för äldre förare i trafiken. Det finns dock en anmälningsplikt för läkare att anmäla förare som inte längre klarar av trafiken.

Enligt Transportstyrelsen är det dock inte alla läkare som anmäler att patienten till exempel lider av demens eller sjukdom som gör dem olämpliga som förare. Det här avsteget från riktlinjerna kan handla om missriktad ”snällhet”, menade Transportstyrelsens chefsläkare Lars Englund i en intervju med SVT 2017.

– Ofta har man redan gett en diagnos om en sjukdom som inte är något kul, och då vill man inte vara ännu mer stygg.

Även anhöriga har ett ansvar att säga ifrån om en anhörig inte längre lämpar sig som förare. Men att hindra en pappa eller mamma från att köra är, så klart, känsligt.

– Men det är viktigt att berätta att det är av omtanke både för din anhörige och andra personer som skulle drabbas om något skulle hända, säger Johan Granholm.

 

Läs även:

Nya modellagenturen för äldre – anställer ingen under 45 år

Grattis! Därför är livet härligare efter 40

5 inspirerande kvinnor som visar att ålder bara är en siffra

60 är det nya 30 – detta är anledningen

69-åriga Maye Musk är CoverGirls nya modell

Artikeln publicerades först på Året Runt.