Enligt forskning och nya rön finns det massor av saker vi kan göra för att stimulera våra barns hjärnor extra mycket och vissa saker är mer otippade än andra. Vad sägs till exempel om att låta barnen gå i ridskola eller att flytta ut till landet?

Här är sju saker som sägs göra dina barn smarta (men kom ihåg att de flesta experter menar att det bästa du kan göra för dina barn är att skämma bort dem med kärlek, uppmärksamhet och omvårdnad!).

1. Bli mamma efter att du har fyllt 30

Tidigare har vi fått höra att barnafödande i högre ålder mest medför risker, som att barnet kan få downs syndrom, eller har större risk att drabbas av diabetes och alzheimers senare i livet. Men enligt en finsk studie från förra året kan det även finnas fördelar med att bli mamma efter 30. Barn till äldre mammor är nämligen smartare och mer framgångsrika, enligt studien. Äldre kvinnor har flera fördelar mot yngre är det gäller föräldraskap på det sättet att de har stabilare karriär, röker mindre under graviditeten och är mer välutbildade.

2. Tidig nattning

Studier visar att barns kognitiva, emotionella och fysiska utveckling gynnas av att barnet går till sängs tidigare, och det gäller faktiskt alla åldrar. Den mest hälsosamma läggdagstiden för barn är, enligt forskning, från klockan 18.00 på kvällen till klockan 21.00.

En amerikansk vetenskaplig studie gällande barns sovtider visade att barn i åldern 7 till 11 år som gick till sängs bara en timme tidigare fem nätter i veckan både var piggare och mer koncentrerade i skolan. För yngre barn är fördelarna ännu större. En nyligen genomförd studie av 18 månader gamla småbarn visade att tidigareläggning av sängtiden gjorde att barnen fick bättre motorik, språk och fungerade bättre socialt.

3. Låta barnen gå på ridskola
En ny japansk studie har kommit fram till att ridning kan göra barn smartare och göra att de presterar bättre i skolan. Barnen som ingick i forskningsprojektet fick göra enkla test före och efter tre olika aktiviteter som bestod av ridning, promenad och vila. Barnen bestod av 72 flickor och 34 pojkar i åldern 10 till 12 år.

Ridningen förbättrade barnens kognitiva förmåga och deras resultat när det kom till reaktionstest. Vid ridningen aktiverades den del av hjärnan som även aktiveras vid inlärning, vilket kan leda till förbättrad inlärning, förmåga att lösa problem och ett bättre minne.

4. Motionera mera
Att träna under graviditeten har flera positiva effekter för mamman men också för barnet. En ny studie från Montreals universitet visar att en timmes träning kan förbättra bebisens hjärnutveckling. Tolv dagar efter födseln kunde barnen till mammorna som tränat under graviditeten uppfatta ljud och ord bättre än barn till mammor som inte tränat.

5. Gå över tiden
Även om det är jobbigt att gå över tiden som gravid kan det vara bra för barnet. Forskare vid Northwestern University i Illinois upptäckte nyligen att barn födda i vecka 41 eller senare blir mer intelligenta senare i livet jämfört med barn som föds i vecka 39 eller 40. 

6. Amning har inte så stor betydelse
Tidigare forskning har visat att amning kan ha kortsiktiga fördelar för ett nyfött barn, bland annat att det kan hjälpa en bebis att bekämpa infektioner. Men de långsiktiga hälsofördelarna har inte slagits fast och en ny studie som gjordes av forskare vid University College Dublin på Irland menar att barn som ammas på lång sikt inte får några kognitiva fördelar jämfört med barn som får ersättning.

I studien följde forskarna 7 478 irländska barn från att de var nio månader gamla. Forskarna tittade på barnens utveckling gällande beteende, ordförråd och kognitiva förmåga. Vid tre års ålder hade barn som blivit ammade i minst sex månader något mindre risk för hyperaktivitet och bättre problemlösningsförmåga, men skillnaderna jämnades ut när barnen fyllt 5 år.

7. Bo på landet
En ny studie utförd i Spanien visar att barns kognitiva utveckling gynnas av att barnen växer upp nära natur och grönska. Studien har följt 1 500 barn från att de var nyfödda och upp till 10 års ålder. De har då kunnat se att ju mer grönska barnen omgivits av under uppväxten, desto bättre har det varit för barnens hjärnor. Barnen på landet har visat sig ha lättare än andra barn att koncentrera sig och de är också mer uppmärksamma på sin omgivning.

Läs även:

6 vanor föräldrar till framgångsrika barn har gemensamt

Ny studie: din stress påvekar barnen – så kan du lugna dem

5 saker alla föräldrar bör lära sina barn

Artikeln publicerades först på MåBra.