0:49

Efter reklamen: Kändisarna som ska få barnbarn 2022

(0:49)

Slå på ljud

Att ha fin kontakt med sina mor- och farföräldrar är viktigt för barn under uppväxten. Det visar en ny studie som professor Ann Buchanan har gjort på Oxford, skriver Uppskattat. Det kan påverka hur barnen mår och gör att de har mindre risk att hamna i problem vid äldre ålder.

Ann Buchanans studie har gjorts på över 1500 barn i hela England och Wales. Av undersökningen har man kunnat se att barnen som tillbringade mycket tid med sina äldre släktingar var lyckligare än barnen som inte gjorde det.

Kändisar som blivit farmor eller mormor i ung ålder

Forskaren: Barnen blir lyckligare

Ann Buchanan förklarar sina resultat, och menar att relationen gör att negativa händelser i livet blir mindre jobbiga.

– Barn som interagerar med sina mor och farföräldrar varje dag är lyckligare eftersom nära relationer mellan mor och farföräldrar och barnbarn tjänar till att mildra effekterna av negativa livshändelser, såsom en separation av sina föräldrar, säger professorn.

Vem är vem? 7 kändisar som är kopior av sina morföräldrar

För att slå fast forskningen har en annan studie gjorts av Institute for fiscal studies och Nuffield foundation, som bekräftar forskningen kring att mor- och farföräldrar höjer barnens livskvalitet under de första levnadsåren. De äldre släktingarna gör också att barnen känner större känslomässig trygghet än barnen som inte har kontakt med sina mor- och farföräldrar.