Akademien som kantats av flera kriser den senaste tiden meddelade under fredagen att de inte kommer att utse någon vinnare till Nobels litteraturpris i år.

”Svenska Akademien skjuter upp 2018 års Nobelpris i litteratur”, skriver Akademien i ett pressmeddelande.

Utan det blir i stället dubbla pristagare 2019.

”Beslutet har fattats mot bakgrund av en numerärt försvagad Akademi och av ett minskat förtroende för Akademien i omvärlden. Prisarbetet har kommit långt och fortsätter under året som tidigare, men det är nödvändigt att Akademien får tid att återställa sin fulla styrka, engagera ett större antal aktiva ledamöter och återskapa förtroendet för sin verksamhet innan nästa litteraturpristagare utses”, skriver akademien i pressmeddelandet.

De skriver vidare att de inlett ett förändringsarbete för Akademien, bland annat har stadgarna och reglerna för utträde setts över. Utöver det kommer man se över rutinerna kring jävsfrågor och sekretessbelagd information.

”Svenska Akademiens aktiva ledamöter är naturligtvis fullt medvetna om att den nuvarande förtroendekrisen ställer höga krav på ett långsiktigt och kraftfullt förändringsarbete. Vi finner det nödvändigt att skapa tidsrum för att återställa det allmänna förtroendet för Akademien innan nästa Nobelpristagare utses. Detta av respekt för såväl hittillsvarande som framtida litteraturpristagare, för Nobelstiftelsen och för omvärlden i övrigt”, säger Anders Olsson, tillförordnad ständig sekreterare i pressmeddelandet.

Senast ett Nobelpris i litteratur sköts upp var 1943, skriver Dagens Nyheter.

FOTO: IBL

Läs även: Allt du behöver veta om krisen i Svenska Akademien