En ny, stor undersökning som beställts av Harvard Business School visar att det som tidigare ansetts vara kontorslandskapets fördel faktiskt kan vara en nackdel.

Forskarna Ethan Bernsteins och Stephen Turbans rön visar nu att kommunikationen faktiskt blir sämre av öppna kontor, jämfört med egna rum.

Undersökningen gjordes på två stora företag, där man gick över från egna kontor till öppna kontorslandskap. På det ena bytte man till en enda stor lokal, och på det andra till några stora rum. Utan skärmar eller avgränsare på båda ställena.

Mindre prat – mer mejl

Man försåg personalen med teknisk utrustning som kunde mäta och registrera vilka de tittade på och huruvida de pratade eller lyssnade. Man undersökte även chatt- och mejlkonversationer – dock bara om de förekom och inte exakt vad som skrevs.

Läs också: Därför blir du mer stressad i ett kontorslandskap

På båda företagen gjorde man samma tester före och efter bytet till kontorslandskap, och när man jämförde resultaten kunde man bland annat se att kommunikationen ansikte mot ansikte minskade rejält. Hela 70 procent mindre pratade man, på de båda företagen, efter flytten. Mejl- och chattkommunikation ökade med samma grad.

En vanlig anledning till att byta till öppna kontorslandskap är att öka kommunikationen och förenkla interaktioner mellan medarbetare – men undersökningen visar alltså att resultatet blir det omvända. Hur kommer det sig?

Vill vara i fred

En av forskarnas teorier är att bristen på väggar gör att människor kommer på andra sätt att vara i fred – och då är elektronisk kommunikation det enklaste medlet.

Men det kan också vara så att vi lättare blir överstimulerade av mycket människor och rörelse omkring oss.

Läs också: 8 anledningar till varför du ska jobba i juli och vänta med ledigheten

Vi vet idag relativt lite om hur människor kommunicerar, så studier som denna är mer än välkomna. Men vi kan nog anta att kontorets utformning ändå är viktig för hur väl vi kan arbeta, och hur vi mår. Och att anta att kontorslandskap ger bättre kommunikation går nu att ifrågasätta.

Källa: Computer Sweden  Foto: IBL

Läs även: Ny undersökning: Så kommer vi att jobba i framtiden!

Artikeln publicerades först på MåBra.

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: