Trendar: InredningMat och dryckResor

Bostadskön rekordlång i Stockholm – men nu blir det fler hyresrätter

10 apr, 2019 
AvSofia Börjesson
Stockholms innerstad.
Fler än 636 000 personer väntar på lägenhet i Stockholms bostadskö, och det är rekordmånga. Men nu händer något ovanligt: bostadsrätter börjar omvandlas till hyresrätter.
Annons

Ett nytt fenomen har seglat upp på bostadsmarknaden, rapporterar Metro. Kommunala Stockholmshem har köpt upp 84 bostadsrätter i Bandhagen som ska omvandlas till kommunala hyresrätter – och man hintar om fler affärer framöver.

Det är en omvänd ombildning, kan man säga, då praxis tidigare har varit att omvandla hyresrätter till bostadsrätter.

Anledningen till denna spegelvända verklighet är enligt experter att det helt enkelt börjar bli svårt att sälja de nybyggda bostadsrätterna. Stellan Lundström är professor i fastighetsekonomi vid KTH och han säger så här till Metro:

– Vi har sett att flera [bygg]bolag de senaste åren har gått över till att bygga hyresrätter istället. Bostadsrättsmarknaden är för svår i dag, bygger man hyresrätter har man kvar optionen att ombilda bostäderna i ett senare skede.

Gynnar unga bostadssökande

Den nya potentiella trenden gynnar unga bostadssökande som inte har råd att köpa lägenhet i Stockholm, och som inte heller har de 17 år i bostadskön som i regel krävs för att få en hyresrätt i innerstaden (eller de 11,3 år som är snittet om man ser till hela Stockholm).

Annons

Just nu är bostadskön rekordlång. I januari 2019 väntade 636 000 människor på lägenhet i Stockholm, och varje år ställer sig 40 000 nya sökande i bostadskön.

De senaste tio åren har bostadsköerna i Stockholm, Göteborg och Malmö fördubblats, från en halv miljon till en miljon köande.

Köp av svartkontrakt kriminaliseras

Men det är inte det enda som händer på bostadsmarknaden just nu. För att komma till bukt med problemen kring bostadssituationen i Stockholm har regeringen nyligen föreslagit en del nya lagar och ändringar. Åtgärderna ska leda till en större omsättning av förstahandskontrakt, bättre hyresvillkor och sundare boendemiljöer.

Bland annat ska det bli straffbart att köpa hyreskontrakt, och straffen för säljare av hyreskontrakt ska skärpas. Det ska också bli brottsligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand till oskälig hyra, och reglerna kring lägenhetsbyten ska ses över så att man bland annat måste ha bott i sin lägenhet i minst ett år för att få byta.

Annons

De nya reglerna föreslås börja gälla den första oktober 2019.

Regeringens förslag till nya regler:

Köp av hyreskontrakt: böter eller fängelse i högst två år. Vid grovt brott ska straffet vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Försäljning av hyreskontrakt: fängelse i högst två år. Grovt brott ska ge fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Oskälig andrahandshyra: Hyresnämnden ska kunna besluta om återbetalning av överhyra som har betalats upp till två år före ansökan om återbetalning. Det ska också vara straffbart att hyra ut en lägenhet i andra hand utan samtycke av hyresvärden eller tillstånd av hyresnämnden till en hyra som överstiger förstahandshyran med tillåtna tillägg för möbler. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år.

Inskränkt bytesrätt: För att tillstånd till byte av hyreslägenheter ska lämnas ska hyresgästerna ha bott i sina respektive lägenheter i minst ett år. Möjligheten att byta en hyresrätt mot ägt boende ska tas bort.

Läs mer:

Annons