Mer än hälften av alla tillfrågade singelkvinnor var nöjda med sin livsstituation i jämförelse med män som inte hade någon partner. Undersökningen som genomförts av brittiska konsumentanalysföretaget Mintel har tillfrågat ett okänt antal singlar i Storbritannien. Resultaten visade att 61 procent av de tillfrågade singelkvinnorna var nöjda med livet. Bland singelmännen var det 49 procent som kände sig tillfreds med sin nuvarande relationsstatus.

Läs även Kajsa startade nätverk för singeltjejer som söker vänner: ”Ingen ska behöva vara ensam”

Det var framförallt kvinnor mellan 45 och 65 år som uppgav att de var nöjda med singellivet, 32 procent uppgav att de var väldigt nöjda. För män inom samma åldersspann var den siffran 19 procent.

En slutsats som tidningen The Telegraph gör är att singelkvinnorna är nöjdare eftersom det krävs mycket arbete i en relation.

– Det finns bevis på att kvinnor tillbringar mer tid på hushållet än män och jag tror också att de gör mer känslomässigt arbete – så de gör mer hushållssysslor som matlagning såväl som det emotionella arbetet, säger Emily Grundy professor i demografi vid Essex universitet till the Telegraph.

Läs även 13 bilder som alla singelkvinnor känner igen sig i

Enligt Emily Grundy är kvinnor mer benägna att vilja lösa problem och konflikter i hemmet än männen. En förklaring till att singelkvinnor uppskattar sin livssituation mer än männen är att kvinnor generellt sett har större umgängeskretsar och fler nära vänner att ”falla tillbaka på” när förhållandet tar slut.

–  Det finns en gemensam nämnare från flera studier som visar att kvinnor som inte har en partner tenderar att vara mer engagerad i sociala aktiviteter och har mer vänner jämfört med kvinnor som har en partner samtidigt som det är tvärtom för män – män som inte har någon partner tenderar att göra mindre av det där, säger Emily Grundy.

Källa: The Telegraph

Läs även 5 fördelar med att vara singel – enligt forskningen