Sedan Donald Trump tillträdde som president har han varit snabb med att skrida till verket och under måndagen skrev han under den kontroversiella ”global gag rule”. Förbudet innebär att inga statliga medel får bistå internationella organisationer som genomför aborter eller överhuvudtaget behandlar abortfrågor på något sätt.

Läs även Så påverkas kvinnor av Trumps abortbeslut

Trumps order innebär ett bortfall på ungefär 5,3 miljarder kronor per år, vilket var den summa organisationerna fick under Obamas tid som president. Pengarna gick dock inte heller under Obamas tid till just abortvård, eftersom att det redan finns ett förbud för att statliga medel går direkt till aborter. Den nya administrationen vill trots det inte riskera att amerikanska pengar indirekt går till abortvård och drar nu in stödet som hjälpt miljontals människor.

RFSU:s generalsekreterare Maria Andersson kallade beslutet för ett stort bakslag för kvinnors reproduktiva hälsa och varnade för att organisationer kommer att tvingas stänga sina verksamheter som följd av Trumps beslut.

Men nu vill Nederländerna kliva in i USA:s ställe och förhindra de förödande följderna av Trumps beslut. Den nederländska regeringen vill grunda en internationell fond för att finansiera preventivmedel, abort och utbildning för kvinnor i utvecklingsländer.

– Att förbjuda aborter leder inte till färre aborter. Det leder till fler oansvariga metoder i hemlighet och fler dödsfall bland mödrar, säger Lilianne Ploumen, handels- och utvecklingsminister, i ett uttalande enligt nederländska medier.

Fonden skulle kunna stöttas av flera olika länders regeringar, företag och organisationer för att i så hög grad som möjligt kompensera bortfallet av USA:s stöd. Enligt Lilianne Ploumen skulle fonden hjälpa de kvinnor som drabbas att även i fortsättningen få bestämma och ha kontroll över sin egen kropp.