Nio av tio är högerhänta. Ändå har vetenskapen länge famlat i mörkret när det kommer till anledningen.

Men nu har Matz Larsson, läkare och forskare vid Örebro universitet, lagt fram en teori i en artikel som publicerats i ”Journal of Cultural Cognitive Science”.

Enligt Örebroforskaren skulle förklaringen kunna bottna i förhistoriska krig – och placeringen av människohjärtat.

Eftersom hjärtat är placerat till vänster löper en vänsterhänt krigare större risk att få sitt hjärta genomborrat av en kniv eller spjut av sin motståndaren. När en vänsterhänt gör ett utfall mot sin motståndare vrids också vänster bröstkorg. Det gör också att hjärtat kommer närmare motståndaren.

Läs mer Forskning: Sorg kan få ditt hjärta att brista – på riktigt

Men tanken är långtifrån ny.

Redan 1824 la fäktmästaren Roland fram en liknande teori. En vänsterhänt fäktare kan förstås genomborra sin rivals högra sida och skada höger lunga, men det är ett icke-dödligt sår. Den vänsterhänte fäktaren riskerar i stället att få ett stick rakt in i hjärtat.

I ungefär samma veva kom den skotske filosofen Thomas Carlyle med en liknande teori, skriver Matz Larsson.

I sin studie tittade Örebroforskaren på hjärtats höger- vänster-asymmetri. Matz Larsson lät 37 slumpmässigt utvalda män genomgå en datortomografi av thorax på Universitetssjukhuset i Örebro.

Resultatet visade att i medeltal var 73 procent av hjärtat beläget i vänstra halvan av bröstkorgen. Risken för en hjärtskada vid spetsigt våld mot bröstkorgen skulle därför vara tre gånger större för vänster jämfört med höger sida. Dessutom finns kroppens största kärl, aorta, i vänster bröstkorg.

Han lät sedan 19 specialistläkare, som inte kände till hans hypotes, skatta dödligheten av ett slumpmässigt stick på vänster respektive höger thoraxhalva. Fjorton av nitton angav högre dödlighet för vänster thorax, fem föreslog ingen skillnad.

Läs även Forskning: Kvinnor blir mer stressade av sina män än av sina barn

Artikeln publicerades först på Allers.