Känns det lättare att prata spanskan du lärde dig i gymnasiet efter ett par glas? Inte så konstigt. Enligt en ny studie är flerspråkiga personer bättre på att uttala ord om de har druckit lite alkohol.

– Det här stödjer tesen som en del flerspråkiga har haft, nämligen att en låg dos alkohol kan förbättra förmågan att prata ett andra språk, säger Inge Kersbergen, en av forskarna bakom studien.

Studien gjordes på 50 tyska studenter som pluggade på University of Maastricht i Nederländerna och precis hade lärt sig det nederländska språket. En del av studenterna fick dricka alkohol, medan de andra blev serverade en alkoholfri dryck.

Alla ombads ha en konversation på det främmande språket i ett par minuter, och efter att utomstående nederländare fått lyssna på samtalen efteråt konstaterades att de som hade druckit alkohol hade ett bättre uttal än de som inte hade gjort det.

– Det är viktigt att påpeka att de deltagarna intog en liten dos alkohol. Högre doser av alkohol har inte samma effekt, säger Fritz Renner, som också var med och ledde studien.

Källa: Independent