Trendar: InredningMat och dryckResor

Från trasig parrelation till föräldrateam – 9 tips för att lyckas

04 okt, 2018 
AvNanna von Knorring
Skilsmässor och separationer är vanliga i dag, men det gör dem inte enklare för det. Särskilt svårt kan det vara när parrelationen kraschat, men ett gemensamt föräldraskap ska fortsätta vid sidan av det. Här ger experten sina bästa tips för att nyseparerade och nyskilda ska lyckas som föräldrateam.
Annons

Brustna hjärtan, lögner och svek. Nej, separationer och skilsmässor är sällan enkla. Oavsett om det är ömsesidigt eller ej, så är det ett uppbrott och en förändring för båda parter. När känslorna är starka och stämningen upprörd är det desto svårare om barn är inblandade.

I den nyutkomna boken ”Att skiljas med barn – föräldrar i två hem” guidar barnpsykologen Malin Bergström med handfasta tips föräldrar till en ny vardag där man fungerar som ett bra föräldrateam och lyckas sätta sina barn först. För en skilsmässa eller separation handlar ju trots allt om en sak: att lösa ett problem som inte har gått att lösa i relationen. Därför ska en separation även leda till ett bättre liv för båda parter samt för barn som är inblandade.

Vad kännetecknar ett bra föräldrateam?

– Utgångspunkten i ett bra föräldrateam är att det finns en vinst i att två par ögon ser barnet och att det finns två som kan dra nytta av varandras iakttagelser. Vi har nytta av att vi är olika som människor och kan komplettera varandra i synen på vad barnet behöver, man kan stå för lite olika saker, så är det oavsett familjekonstellation. Det viktiga är att ge barnet ett föräldraskap över tid, fast barnet bor med föräldrarna vid olika tillfällen, säger Malin Bergström.

Annons

Varför är det så viktigt att vara ett bra föräldrateam?

– Det betyder mycket för barn att få ett fortsatt gemensamt föräldraskap och att det drar åt samma håll. Lojalitet gentemot varandra skyddar mot en situation där barn hamnar i en värld av slitningar och motstridiga budskap. Föräldraskapet betyder mycket för hur barn mår, trivs och i längden hittar sig själva. Vi vet också att konflikter mellan föräldrarna är skadligt för barn och att det är väldigt påfrestande att leva i en sådan barndom, säger Malin Bergström.

En annan fördel med att vara ett fungerande föräldrateam är att man kan stötta varandra i föräldraskapet till det gemensamma barnet.

– Alla har vi perioder när vi behöver jobba mycket, är nyförälskade eller mår dåligt och är i en svacka. Finns det då någon annan som kan stå för stabilitet och ta större ansvar och visa mer engagemang eller ha mer energi så skyddar det barnet mot vuxnas svackor.

Annons

Ett föräldrateam underlättar helt enkelt livet för såväl föräldrar som barn. Dels för barnet som slipper bråk och vuxenansvar, som att vara den som måste sköta föräldrarnas kommunikation, och dels för föräldrarna som kan få stöd i varandra när barnet är trotsigt.

Malin Bergström uppmanar även att komma ihåg att prata om separationen med barnet eller barnen.

– Det är väldigt viktigt att prata med barn om vad man går igenom som familj och ha ett öppet samtalsklimat kring alla förändringar som sker. Rädslan att baktala sin medförälder eller för att gråta ska inte låta hämma en. Många barn vittnar om att det blir tyst kring dem när föräldrar separerar, folk slutar fråga hur de har det. Barn måste få hjälp med att prata om hur de har det för att få ihop sitt liv och sin livshistoria.

Malin Bergström har skrivit boken "Att skiljas med barn – Föräldrar i två hem"
Malin Bergström har skrivit boken ”Att skiljas med barn – Föräldrar i två hem”. Foto: Stefan Tell, Bonnier Fakta

9 konkreta tips från experten – så blir ni ett bra föräldrateam efter separationen

1. Separera relationerna

Det första du som nyseparerad förälder behöver göra är att dela upp din relation i två separata spår – en föräldrarelation som fortsätter och en parrelation som ska avslutas, vilket dock kan ta lång tid och är ett sorgearbete.

Annons

– Man behöver dela upp sina tankar i två spår. Ett som kanske sörjer, är förbannad eller sviken på någon som varit ens partner. Det kan vara en lång bearbetningsprocess att komma över det. Sedan finns det ett annat spår som handlar om föräldraskapet som ska behållas och utvecklas.

– Då får man fundera över hur man ska skydda föräldraspåret från det som ska avslutas och sörjas. Det beror såklart på ens förutsättningar. Vissa relationer rinner ut i sanden och då är det kanske ganska okomplicerat. Är det å sin sida minerad mark är det bättre att styra upp det och vara lite fyrkantig, det skyddar mot starka svängningar.

2. Styr upp kommunikationen

Kommunikation är A och O i alla relationer och den är av yttersta vikt för en fungerande föräldrarelation.

– Jag brukar säga att kommunikationen ska vara korrekt, neutral och trevlig. Det låter väldigt präktigt, men jag tror faktiskt att det är bra att tänka så kring den nya relationen i början. Den ska vara en ganska tråkig och präktig relation, det ger ett tryggt föräldraskap, säger Malin Bergström och tillägger:

Annons

– Det kan låta fyrkantigt att styra upp kommunikationen, men de flesta av oss är i kris när vi separerar och då har man inte tillgång till vanliga vuxenstrategier.

Fasta rutiner skapar helt enkelt trygghet i kommunikationen, eftersom ni på så vis undviker känslosvängningar och får ett mer stabilt föräldraskap. Ni kan själva anpassa kommunikationen efter era förutsättningar, om ni behöver större distans och bara vill hålla er till praktisk information över mejl eller känner att ni kan utveckla en vänskapsrelation efter en period av avkylning. Ett föräldrateam handlar dock inte om att ni behöver ha tät kontakt, utan att ni har ett gemensamt mål med föräldraskapet och inte motarbetar varandra.

3. Gör tydliga överenskommelser

Barn mår bra av stabilitet och tydlighet, så se till att även ha det i era överenskommelser kring barnet. Det kan handla om att ha samma värderingar i båda hemmen eller om vilken insyn och kontakt ni ska ha under den andras vecka om barnet bor växelvist.

Annons

Det kan också handla om att ni ansvarar för att tvätta kläderna i slutet av er vecka eller att ni delar med er av all information ni fått under den veckan från skolan för att det inte ska uppstå bråk och irritation er emellan. Anpassa era överenskommelser utifrån era förutsättningar.

4. Lär dig att släppa taget eller att ta ansvar

När två föräldrar bor tillsammans kompletterar de varandra i sitt föräldraskap på flera olika sätt. Som separerade föräldrar kompletterar ni fortfarande varandra när det gäller barnets sätt att se er, men era separata föräldraskap kommer att förändras eftersom ni är själva i hemmet.

– När jag träffar föräldrar kan mycket av samtalen handla om att vissa måste släppa och inse att de inte kan styra upp hela tillvaron när barnet bor halva tiden hos den andra föräldern eller så måste vissa kliva fram och ta tag i saker som man är mindre van vid. Som föräldrar kompletterar vi varann när vi lever ihop och efter en separation behöver man bygga något nytt var och en för sig, säger Malin Bergström.

Annons

Ha tillit till din medförälder och, precis som i punkt tre, sätt upp regler för hur ni förhåller er för att båda ska känna sig lugna och bekväma. Kom ihåg att en dålig partner kan vara en bra förälder.

5. Bygg en ny vardag

Utöver att anpassa din föräldraroll till den nya vardagen så ska ni även tillsammans som föräldrar skapa en ny vardag för barnet. ”Poängen är att barnet lever i en mental värld fastän det bor på två ställen”, skriver Malin Bergström i ”Att skiljas med barn – föräldrar i två hem”. Här kommer alla punkter ovan in i bilden, inte minst kommunikationen som skapar struktur och bygger en bro mellan de två hemmen för barnet.

– Om man märker att barnet är förvirrat kan man komma överens att göra grundläggande saker mer lika. Å ena sidan behöver man absolut stämma av så det blir ett sammanhang och inte två olika världar, men man behöver ge saker lite tid. Det tar tid för barn att vänja sig så man ska ha lite is i magen och inte döma ut innan det sätter sig, vilket kan ta några månader. Det är väldigt vanligt att barn reagerar på bytena. De kan vara ledsna och små barn kan vara klängiga, men då ska man vänta och se om det ger sig efter ett tag.

Annons

6. Var lojala mot varandra

Som föräldrar tillsammans bör ni vara lojala mot varandra och ha förtroende för den andra. Att prata illa om varandra inför barnet är ett absolut no-no, Malin Bergström uppmanar istället föräldrar att betrakta varandra från sina barns ögon och försöka vara generösa mot varandra samt att lyfta varandra ibland inför barnet.

– Lojaliteten kan dock inte vara absolut i alla lägen. Man måste vara öppen för hur barnet har det. Har man en medförälder som sviktar och inte klarar föräldraskapet under en period och det går ut över barnet så kan man inte idiotstötta varandra i alla lägen, säger hon.

7. Var beredd på törnar i parrelationen

En separation är sällan en spikrak historia. Det kan gå upp och ner och fram och tillbaka flera gånger om. Ni kanske velar, ligger eller träffas i smyg. Det är okej och du ska inte klanka ner på dig själv för det, men oavsett vad som händer i parrelationen så ska det inte påverka ert föräldraskap.

Annons

– Det är snarare regel än undantag med stökiga processer och därför är det än viktigare att skilja föräldraskap och hålla det lugnt och stabilt för barnets skull, säger Malin Bergström.

8. Sätt upp en målbild

Det nästintill klassiska uttrycket om att sätta upp en målbild om barnets studentfest och hur man vill ha det då gäller fortfarande. Genom att sätta upp en målbild vet man vart man vill nå på lång sikt.

– Sätt upp en målbild och ta sedan små steg mot det i nuet. Det går att hålla liv i konflikter och känslor av svek och bitterhet i en hel livstid om man vill, men det påverkar såväl en själv som barnet negativt.

9. Introducera en ny partner på rätt sätt

Det kan komma in nya personer i era liv redan innan ni nått målbilden för ert föräldrateam. Då gäller det att fortsätta vara sin expartner lojal och tillmötesgående.

– Medföräldern ska få informationen först, att man träffat någon och vill låta barnet träffa henne eller honom. Då ska man ta med sin medförälders reaktion när man bestämmer hur snabbt man går fram. Man kan tycka det är svårt och att man inte vill att ens ex ska ha med det att göra, men man bör tänka på det ur barnets perspektiv. Det kan även underlätta den nya relationen på sikt om man låter medföräldern vara med i processen. Men man ska inte avstå helt på grund av svartsjuka.

Foto: Shutterstock

Läs också:

Skaffa vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om det senaste inom resor och äventyr. Vi skickar dig tips och råd om hur du får den perfekta resan!

Annons