Minnesmästaren Mattias Ribbing tipsar om hur vi lär våra barn enklast

Vi vill ge våra barn de bästa förutsättningarna för att utvecklas genom livet – men hur optimerar vi lärandet? Går det ens att påverka sitt barns kunskapsnivå? Och hur hittar vi i sådana fall en sund balans mellan lärande och lek?

Föräldraskap är såklart individuellt och vad som fungerar bäst i ens egen familj behöver nödvändigtvis inte göra det i någon annans. För barn kommer inte med någon manual – och ingen sitter på ett exakt facit. Ändå finns det tankar att fundera kring och förhållningssätt att inspireras av. Hjärnträningsexpert Mattias Ribbing är just nu aktuell med boken Smart föräldraskap, fylld med praktiska redskap avsedda för att stötta våra barns lärande på ett effektivt och roligt sätt.

– Till att börja med är det viktigt att veta att våra barns lärande till stor del handlar om hur vi själva är som föräldrar. Är vi nyfikna på livet kommer det med största sannolikhet att smitta av sig på våra barn, säger Mattias Ribbing.

Men hur hänger det öppna och nyfikna förhållningssättet till livet ihop med förmågan att förstå? Mattias menar att grunden för allt lärande, oavsett om du är prestationsinriktad eller inte, är vår föreställningsförmåga och fantasi. Att vara en bra medmänniska bygger på att man kan förutse hur handlingar och känslor kommer att tolkas – och för att lära sig saker snabbt behöver man kunna nyttja sin fantasi.

– Anledningen till att jag har lyckats bli trefaldig svensk mästare i minnessport är för att jag har använt min föreställningsförmåga och fantasi. Det säger en hel del om kraften i lärandemetoden.

Smart föräldraskap trycker bland annat på vikten av fri lek hemma

Hjärnträningsexperten Mattias Ribbing är trefaldig svensk mästare i minnessport och internationellt utsedd till Grandmaster of Memory.

Föräldrarnas pressade schema är ett problem

Smart föräldraskap är uppdelad i fyra delar och är tänkt att fungera som en handbok för föräldrar med barn i alla åldrar. Boken tar upp olika skeenden i föräldraskapet, från att få till ett förbättrat samarbete i familjen till att knäcka lärandekoden och få ens barn att tycka att läxor känns kul. Men trots att kapitlen spänner över olika områden finns det en tydlig gemensam nämnare – nämligen vikten av att leka för att lära, och poängen med att låta barn få vara barn. Flera av Mattias uppfattningar om smart föräldraskap är dessutom förankrade i forskning.

– Genom att nyttja kraften i den fria leken ger vi våra barn de bästa förutsättningarna för lyckas i livet. Både när det kommer till studier, samarbetsförmåga och möjligheten att bli en självständig individ som mår bra och är trygg i sig själv.

Men vad är det då som är problemet? Lär vi våra barn som bäst genom lek borde det var både enkelt och roligt att uppmuntra till utveckling? Nja, riktigt så enkelt är det inte. Mattias menar nämligen att vårt stressade och pressade liv leder till att det impulsiva och lekfulla blir en allt mindre del av vår vardag. Vi eftersträvar ett ideal som säger att vi inte får ha tråkigt, och bokar hellre upp för mycket i kalendern än lämnar den öppen för spontana aktiviteter.

– Många föräldrar tror att ens barn behöver strukturerade scheman för att lyckas, men det stämmer inte. Barns hjärnor är inte färdigutvecklade och behöver oplanerad tid för att utvecklas som bäst. Så unna dig en välförtjänt vila utan att få dåligt samvete. Våra barn behöver ha tråkigt för att kunna trigga igång tankeverksamheten och lära.

Uppmuntra till fri lek och få smartare barn

Mattias menar alltså att barnens hjärna tränas mindre när föräldrarna gör mer, och poängterar vikten av att växla från att vara en aktiverande förälder till att vara en tillgänglig förälder. För det är först när vi ger våra barn utrymme till fri lek som de får möjligheten att testa sin egen förmåga.

– Det finns till och med forskning som tyder på att barn till överkontrollerande och pådrivande föräldrar får svårare att själva utveckla uthållighet och förmåga till ansvar.

Det är viktigt att förstå att släppa på kontrollen och vara mindre aktiverande inte är detsamma som att vara oengagerad. Närvaron är fortfarande en central del av föräldraskapet – men skillnaden på att vara aktiverande och att vara tillgänglig är att barnen får mer utrymme till att utforska livet på egen hand. Det kommer inte alltid bli som du har tänkt dig – men det är inte heller meningen. Poängen är att våra barn ska få träna på att lära sig själva. Inte bara lyda vuxnas order.

– Fri lek utvecklar bland annat förmågan att ta egna initiativ, samarbeta med andra, ta ansvar, sjösätta nya idéer och lära sig känna ett behov av återhämtning.

Smart föräldraskap är uppdelad i fyra delar och är tänkt att fungera som en handbok för föräldrar med barn i alla åldrar

Smart föräldraskap är uppdelad i fyra delar och ska fungera som en handbok för föräldrar med barn i alla åldrar.

3 tips på hur du optimerar ditt barns lärande på bästa sätt

  • Sluta ha dåligt samvete över att du inte stimulerar dina barn tillräckligt. Små bebisar behöver stimulans, men så fort de väljer att krypa ifrån oss för en stund är de redo att börja utforska delar av världen på egen hand.
  • Planera in färre fritidsaktiviteter och gör utrymme för fri lek! Det tränar barnens hjärna och skapar bättre förutsättningar för att lyckas i livet.
  • Vi kan inte lära våra barn att fatta kloka beslut genom att göra det åt dem. Barn behöver få träna själva från tidig ålder.

Foto: Gabriel Liljevall

Läs mer:

Enkla tips på hur du skapar mer kvalitetstid för familjen

Så lär du dig förstå barnens värld på nätet

Hjärnforskaren: Skärmtid för små barn – värsta riskerna

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: