Trendar: InredningMat och dryckResor

Högkänslig? Så lär du dig hantera kritik i arbetslivet

23 jul, 2018 
AvNanna von Knorring
hogkanslig-arbetsliv-karriar
Kritik är oundvikligt i livet, såväl privat som på jobbet. Trots det försöker många, och särskilt högkänsliga personer, undvika det. Men det finns knep för att lära sig hantera kritiken bättre, menar experten Elaine Aron.
Annons

En högkänslig person är ofta mycket empatisk, omtänksam och kreativ. Men med alla fördelar kommer som alltid även nackdelar. Högkänsliga personer, även kallade HSP, kan vara väldigt känsliga för kritik och att få negativ feedback kan påverka en HSP i flera dagar.

Det beror på att högkänsliga tar in alla intryck och i princip saknar ett skyddande filter. Men det finns sätt att handskas med den oundvikliga kritiken, så man slipper må dåligt.

Elaine Aron, psykoterapeut och den som myntade begreppet ”högkänslig”, tipsar om att du som högkänslig ska förklara att du tar emot feedback bättre när man gör det på ett vänligt sätt och med mindre volym. Det är dock något du helst bör säga innan du får kritik.

– Om du har en bra relation till personen så tycker jag att du kan säga att det är ett problem, att man inte behöver prata så strängt eller att man kan säga vad man tycker du gör bra istället för vad du gör dåligt, så du på så vis får bättre vägledning för hur du ska göra saker framöver, säger Elaine Aron.

Annons

Om relationen mellan dig och den som ger kritik inte är så pass bra är det du som måste ta ett steg tillbaka och se till helheten, menar Elaine Aron. När man får kritik, oavsett om det är från en chef eller vän, kan det vara bra att inte enbart fastna vid att man får negativ feedback.

– Tänk på personens sinnesstämning, motiv och stil – tenderar han eller hon att vara likadan mot alla andra? Man måste se hela bilden och vara försiktig så man inte överreagerar på kritik genom att försöka vara precis som personen vill, säger Elaine Aron och fortsätter:

– Dock, om det är en permanent situation och personen inte förändrar sig eller om det är en viss person så kan det vara så att du måste ta dig ur situationen själv. Det finns giftiga familjer och arbetsplatser som är dåliga för dig, särskilt om du är högkänslig. Det är okej att inse att det är för mycket, eftersom vi som är högkänsliga gör bättre ifrån oss om vi inte jämt kritiseras. Vår strategi är att observera och sedan förändra vårt beteende för att utnyttja informationen vi tagit in från vår omgivning och vi gör samma sak när vi får kritik. Vi tar emot det och försöker ändra på vårt sätt, men om kritiken är konstant eller inkorrekt så är det bara skadligt.

Annons

Högkänsliga i arbetslivet

Enligt Elaine Aron finns det inget yrke som är mer eller mindre optimalt för högkänsliga, så länge man gör karriär på ett sätt som passar för en själv.

Hon berättar att hon under åren lagt märkte till att många högkänsliga tenderar att vara egenföretagare, möjligen eftersom att de då själva kan styra över sitt arbete och sin tid. Men i och med att uppemot 20 procent av befolkningen är högkänsliga är det naturligtvis även många som jobbar i öppna kontorslandskap eller i team.

Ett av de vanligaste kännetecknen för en högkänslig personlighet är att man lätt blir överstimulerad. Därför kan man behöva tänka på att inte utsätta sig för mycket intryck under långa perioder och planera in vila och egentid för att kunna återhämta sig och fortsätta prestera. Vila och egentid behöver inte betyda att man sover, utan kan vara meditation, att göra sysslor i hemmet, ta en promenad eller ett bad utan att lyssna på något.

Annons

Men även om du som är högkänslig är bekväm i dig själv så ska du kanske inte ta upp det med din chef och dina kolleger direkt.

– Det är bra för högkänsliga att veta att de är högkänsliga, men det gäller att välja när man använder termen med andra människor. Jag säger alltid att om du ska ta upp det på arbetsplatsen så måste du redan vara väldigt duktig på det du gör, så att du är mycket uppskattad och har ett visst inflytande. Då kan man exempelvis säga: ”Om du gillar det jag gör så måste du förstå att det är en del av att jag behöver jobba hemma mer”. Man behöver inte använda just ordet högkänslig, man kan bara säga att man behöver mer egentid och ta upp olika aspekter av draget istället, säger Elaine Aron och tillägger:

– Jag tror själva termen högkänslig är till större nytta för den högkänsliga och hans eller hennes nära och kära.

Läs även:

Foto: Rawpixel/Unsplash

Annons