Att låtsas vara en extrovert person kan leda till att man mår bättre och är nöjdare över sig själv, visar studien som har genomförts vid University of California Riverside. Studien som är den första i sitt slag som undersöker effekten av ett extrovert beteende över en längre tidsperiod.

De 123 deltagarna ombads att bete sig som extroverta personer i en vecka, de ombads att vara så pratiga, uttrycksfulla och spontana som de kände för. En tid senare ombads samma grupp att bete sig lite mer som introverta och ombads då i stället att vara mer tysta, reserverade och eftertänksamma.

Under dessa två testperioder fick deltagarna påminnelse via e-post om dessa beteendeförändringar. När testet avslutades fick deltagarna uppge hur de själva upplevt de båda testperioderna. Och resultaten, som publicerats i Journal of Experimental Psychology: General, visar att deltagarna upplevde ett större välmående efter att de uppträtt som extroverta en vecka och att välmåendet minskat under den introverta veckan.

— Resultaten tyder att det för många är möjligt att en förändring i sitt sociala beteende faktiskt är genomförbart för de flesta, och att ett extrovert beteende förbättrar välmåendet, säger Lyubomirski, psykolog och medförfattare till studien.

Vad som dessutom visade sig var att de personer som vanligtvis är introverta och verkligen utmanade sig själva under ”extrovertveckan” upplevde inte att det var obekvämt att låtsas vara extroverta.

De nya resultaten backar dessutom upp tidigare studier som undersökt fördelarna med att vara en extrovert person, men under en kortare tidsperiod. I en tidigare studie ombads deltagarna att resa med tåg och antingen ta kontakt med sina medresenärer eller att vara tysta. Resultaten visade att de som pratat med sina medresenärer ansåg att resan var en positiv upplevelse till skillnad från de andra.

Läs även:
15 tecken på att du är en extrovert introvert

Introvert? Så nätverkar och minglar du smart och avslappnat

Mest läst