Överskridningsdagen, eller Overshoot day som det heter på engelska innebär helt enkelt att jordens resurser i form av förnybara resurser. Årets Overshoot Day inträffar dessutom tre dagar tidigare än i fjol, vilket innebär att vi jordbor kommer att leva över våra tillgångar resten av året. Overshoot Day beräknas av organisationen Global Footprint Network, som samarbetar med WWF, som beräknar jordens befolknings ekologiska fotavtrycket som uppstår när vi brukar naturresurser och tar hand om det avfall som vår konsumtion ger upphov till.

Enligt organisationens beräkningar lever vi jordbor i dag som om att vi har tillgångar från 1,7 planeter att röra oss med. En överkonsumtion av jordens resurser innebär vattenbrist, avskogning, erosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar.

– Sommarens värme i Europa och förra årets extremväder i Sverige är oroande förebud om klimatkrisen. Politiker och näringsliv måste agera starkare för att halvera koldioxidutsläppen inom ett decennium. Att Overshoot Day inträffar redan 29 juli, det innebär att vi redan gjort slut på planetens förnybara resurser för året. Det visar att vi måste agera nu! säger Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF i ett pressmeddelande.

Fram till 1970 levde världens befolkning inom ramarna för jordens resurser, men efter det ökade vår konsumtion och datumet för Overshoot Day har sedan dess inträffat tidigare och tidigare varje år. Det ekologiska fotavtrycket är stort över hela världen, så många som 86 procent av världens befolkning bor i dag i länder som brukar naturens resurser i en snabb takt. Tittar man på alla 28 EU-länder så inträffade Overshoot Day för flera månader sedan, den 10 maj. För enbart den svenska befolkningen så lever och konsumerar vi som om att vi hade resurser att hämta från 4 planeter, Overshoot Day inträffade för Sveriges del redan den 3 april i år.

– I Sverige har vi minskat våra inhemska utsläpp. Men vår konsumtion av exempelvis kött och flygresor i proportion till vår storlek ger ett stort fotavtryck. För att minska de konsumtionsbaserade utsläppen krävs livsstilsförändringar. För att få till stora förändringar måste strukturerna som styr våra beslut i vardagen förändras. Exempelvis är minskat flygande på individnivå ett viktigt steg för att få ned utsläppen, men dessa ansträngningar får ingen effekt om vi samtidigt satsar på utbyggnad av flygplatser istället för järnvägen, säger Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare på WWF i ett pressmeddelande.

WWF förespråkar stora omställningar i stort i hela samhället för att det ekologiska fotavtryck ska minskas. Organisationen föreslår bland annat förnybara energi-, transport och resurssystem för att på så vis minska utsläpp och påfrestningen på jordens resurser. Men även att vi minskar matsvinn, reser mer kollektivt och drar ner på bil- och flygresor. Men också att äta mindre — men bättre — kött, handla hållbart, ser över elkonsumtion och investerar klimatsmart.

Tidigare Overshoot Day

1 augusti 2018

3 augusti 2017

5 augusti 2016

6 augusti 2015

8 augusti 2010

23 september 2000

11 oktober 1990

3 november 1980

29 december 1970

Källa: WWF

Läs även:
Klimatet hotar vår hälsa – psykiska besvär och hjärtsjukdomar ökar

Greta Thunbergs starka tal på konferensen: ”Svik oss inte”

Utvald läsning

Femina