Celebs at Women’s March on Washington

Foto: IBL

Under lördagen marscherade kvinnor och män runtom i hela världen när Women’s March anordnades som en motreaktion på att Donald Trump nu är USA:s president. Totalt beräknas fem miljoner personer ha marscherat världen över, enligt Women’s March egna siffror.

I Washington DC beräknas uppemot tre gånger fler ha deltagit vid marschen än vid installationen av Trump dagen innan, skriver New York TimesMånga kända namn befann sig bland dem som marscherade och Madonna höll ett tal om kärlek inför den enorma publiken i Washington DC. Men eftersom att hon Madonna svor i sitt tal, avbröt CNN sin direktsändningen av talet.

Hennes tal fick i efterhand kritik från Trumps administration, eftersom att hon i sitt tal berättade att hon ”funderat på att spränga Vita huset”. Madonna förtydligade sitt uttalande och poängterade att hennes tal ska ses som en helhet, istället för att ta meningar ur sin kontext.

På Instagram skriver hon angående kritiken: ”I spoke in metaphor and I shared two ways of looking at things — one was to be hopeful, and one was to feel anger and outrage, which I have personally felt. However, I know that acting out of anger doesn’t solve anything. And the only way to change things for the better is to do it with love.”

Se hela Madonnas tal här:

https://www.youtube.com/watch?v=oKhVp–feJk&feature=youtu.be

Madonnas tal ord för ord (svensk version följer nedan):

”Hello. Are you still awake out there? Are you sure about that? Can you hear me? Are you ready to shake up up the world?

Welcome to the revolution of love. To the rebellion. To our refusal as women to accept this new age of tyranny. Where not just women are in danger but all marginalized people. Where people uniquely different might be considered a crime. It took us this darkness to wake us the fuck up.

It seems as though we had all slipped into a false sense of comfort. That justice would prevail and that good would win in the end. Well, good did not win this election but good will win in the end. So what today means is that we are far from the end. Today marks the beginning, the beginning of our story. The revolution starts here. The fight for the right to be free, to be who we are, to be equal. Let’s march together through this darkness and with each step. Know that we are not afraid. That we are not alone, that we will not back down. That there is power in our unity and that no opposing force stands a chance in the face of true solidarity.

And to our detractors that insist that this March will never add up to anything, fuck you. Fuck you. It is the beginning of much needed change. Change that will require sacrifice, people. Change that will require many of us to make different choices in our lives, but this is the hallmark of revolution. So my question to you today is are you ready? I said, are you ready? Say yes, we are ready. Say, yes we are ready. One more time: you’re ready.

Yes, I’m angry. Yes, I am outraged. Yes, I have thought an awful lot of blowing up the White House, but I know that this won’t change anything. We cannot fall into despair. As the poet, W.H. Auden once wrote on the eve of World War II: We must love one another or die.

I choose love. Are you with me? Say this with me: We choose love. We choose love. We choose love.”

Översatt till svenska:

”Hej. Är ni fortfarande vakna där ute? Är ni säkra på det? Hör ni mig? Är ni redo att skaka om världen?

Välkommen till kärlekens revolution. Till upproret. Till vår vägran som kvinnor att acceptera denna nya tid av tyranni. Där kvinnor inte bara är i fara utan alla marginaliserade människor. Där unikt annorlunda människor kan komma att betraktas som brottsliga. Det tog oss detta mörker för att vi skulle vakna upp, för fan. 

Det verkar som att vi alla hade fallit in i en falsk känsla av bekvämlighet. Att rättvisan segrar och att det goda vinner i slutet. Men, det goda vann inte detta val men det goda kommer att vinna till slut. Så detta i dag betyder att vi är långt från slutet.

I dag markerar början, början på vår historia. Revolutionen startar här. Kampen för rätten att vara fri, att få vara dem vi är, att vara jämlika. Låt oss gå tillsammans i marschen genom detta mörker med varje steg. Att veta att vi inte är rädda. Att vi inte är ensamma, att vi inte kommer att vika oss. Att det finns makt i vårt enande och att ingen motståndskraft har en chans i ljuset av äkta solidaritet. 

Och till våra kritiker som insisterar på att denna marsch inte kommer att leda till något, fan ta er. Fan ta er. Detta är början på en välbehövlig förändring. En förändring som kommer att kräva sina uppoffringar, folk. En förändring som kommer att kräva att många av oss gör andra val i våra liv, men detta är det som kännetecknar en revolution. Så min fråga till er i dag är om ni är redo? Jag sa, är ni redo? Säg ja, vi är redo. En gång till: Ni är redo. 

Ja, jag är arg. Ja, jag är förbannad. Ja, jag har tänkt en hel del på att spränga Vita Huset i luften, men jag vet att det inte förändrar någonting. Vi kan inte stanna i förtvivlan. Som poeten W.H Auden en gång skrev när Andra världskriget bröt ut: Vi måste älska varandra eller dö. 

Jag väljer kärlek. Är ni med mig? Säg detta tillsammans med mig: Vi väljer kärlek. Vi väljer kärlek. Vi väljer kärlek.” 

 

Läs även

Madonna: ”Det finns inga regler för män, men det finns det för kvinnor”

Amerikanska kvinnor marscherar mot Trump

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: