Trendar: InredningMat och dryckResor

Zoomtrötthet slår hårdare mot kvinnor

29 sep, 2021 
AvNina Nyström
Kvinna i Zoommöte
Äntligen är återgången här! Nu slipper vi dessa eviga Zoommöten! Nej, tyvärr blir mötena kvar – och det är kvinnor som det tär mest på. Här är anledningarna till varför – och vad du kan göra för att minska den.
Annons
TV: Möten som gått snett i Teams och ZoomBrand logo
TV: Möten som gått snett i Teams och Zoom

Har du undrat varför du är så himla trött på kvällarna trots att du har jobbat hemifrån och kanske kunnat växla ner tempot en aning? Du har ju både sluppit ta dig in till kontoret och kontorslandskapets brus.

En förklaring är den stora mängden videomöten vi istället har varje dag. I en stor studie har man kommit fram till att Zoommöten dessutom är extra tröttande för kvinnor.

Studien, som genomförts vid Stanfords Universitet bygger på enkäter från 10 000 deltagare över hela världen.

– Studien visar att de som har fler och längre möten, samt kortare paus mellan mötena, upplever en större zoomtrötthet. Den visar också att kvinnor generellt upplever större zoomtrötthet än män. Andelen kvinnor som uppger att de blir mycket till extremt trötta av videomöten motsvarar nästan 14 procent, det vill säga en av sju av kvinnor, medan andelen män som uppger att de är mycket till extremt trötta motsvarar 5,5 procent, alltså en av 20, säger Géraldine Fauville, universitetslektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien.

Annons

Studien visar också kvinnor och män har lika många videomöten, men att kvinnor tenderar att ha längre möten och kortare pauser mellan mötena. Det förklarar dock inte hela skillnaden i upplevd trötthet mellan kvinnor och män.

Varför blir vi så trötta av Zoommöten?

En annan av forskarna bakom studien, Jeremy Bailenson, professor i kommunikationsvetenskap vid Stanford, har kartlagt vilka aspekter av videomöten som gör att blir så trötta. Han identifierade följande orsaker:

Spegeleffekten

I många videomöten ser du hela tiden en bild av dig själv – ungefär som att ha en spegel bredvid sig, och vi blir ofta mer självkritiska av att se oss själva.

Känslan av att vara fysiskt fångad

Kameran begränsar hur du kan röra på dig under mötet, och just möjligheten att röra på kroppen är starkt kopplad till kreativitet och lärande.

Känslan av att alla stirrar på dig

I ett videomöte är skärmen full av ansikten och även om det inte är så, så känns det som att alla tittar på dig hela tiden. Vid ett vanligt fysiskt möte vet du att uppmärksamheten endast riktas mot dig när du har ordet.

Annons

Ökad kognitiv ansträngning för att uttrycka sig med och tolka kroppsspråk

När vi möts i verkligheten har vi en intuitiv förståelse av varandras kroppsspråk. I videomöten är det stelare och vi måste lägga mer energi på att tydliggöra när vi vill prata eller håller med om något, men också för att tolka andra människors kroppsspråk via skärmen.

kvinna i videomöte
Vi känner alla igen oss...

Varför blir just kvinnor tröttare än män?

– Det finns tre huvudorsaker till att kvinnor är mer drabbade av zoomtrötthet. De är mer påverkade av spegeleffekten, de känner sig mer fysiskt fångade av den begränsade rörelsefriheten och de upplever också i högre utsträckning att alla stirrar på dem, säger Géraldine Fauville.

Zoommöten försvinner inte bara för att restriktionerna gör det

Antalet Zoommöten kommer för många av oss att minska i och med återgången. Men trots det kommer mångas arbetsdagar till stor del att fortsätta präglas av videomöten på ett helt annat sätt än tidigare, eftersom arbetsgången ändrats på många sätt. Därför efterlyser forskarna åtgärder från arbetsgivarna för att förbygga tröttheten.

– Vi måste få mer kunskap om hur vi påverkas av Zoommöten och anpassa vår arbetsmiljö efter det, säger Géraldine Fauville.

Så kan du minska Zoomtröttheten

  • Stäng av self-view (fönstret där man ser sig själv).
  • Stäng av kameran helt ibland.
  • Öka avståndet mellan dig själv och kameran.
  • Minska videomötets fönster så att deltagarnas ansikten blir mindre och inte lika påträngande.

TV: Se 10 ovärderliga tips för morgontröttaBrand logo
TV: Se 10 ovärderliga tips för morgontrötta
Annons