Lilla Hjärtat

I ett reportage av DN:s Josefin Sköld från i mars skildras berättelsen om ”Lilla Hjärtat” – flickan Esmeralda som inte fick fylla fyra år.

När Esmeralda bara var några veckor gammal beslutade förvaltningsrätten att omhänderta henne enligt LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, då hennes föräldrar ansågs olämpliga att ta hand som sitt barn. Familjen präglades av missbruk och psykisk ohälsa.

Pappan bedömdes vara ett hot mot flickans säkerhet och förekom även i belastningsregistret för flera narkotikabrott, hot mot tjänsteman, våldsamt motstånd, olaga hot och brott mot knivlagen.

Efter att socialtjänsten först ville placera mamman och dottern i ett skyddat boende, lämnade mamman sin nio dagar gamla dotter på BB.

På grund av missbruk under graviditeten hade flickan, som av socialtjänstens handläggare kallades för ”Lilla hjärtat”, fötts med abstinens.

Nästan åtta veckor gammal fick hon under försommaren 2016 komma till sin nya familj i Vadstena – till flera syskon och familjehemsföräldrarna Melinda Jacobs och Lasse Lundberg.

Föräldrarna ville återförenas

Melinda, som har tagit hand om familjehemsplacerade barn i 15 år, visste att svensk lagstiftning strävar efter att återförena barn och förälder. När Lilla Hjärtat, som fick namnet namnet Esmeralda, blev en naturlig del av familjen släppte ändå oron över att de skulle behöva skiljas från flickan.

Chanserna till att hon skulle få stanna hos dem för alltid verkade goda.

Men några månader innan Esmeralda skulle fylla två år hörde de biologiska föräldrarna av sig: De ville ha tillbaka sin dotter.

Pappan hade inte träffat barnet sedan födseln och även suttit i fängelse, mamman var enligt läkarintyg fortsatt psykiskt sjuk, och paret vägrade att ta emot stöd från socialtjänsten. Inte heller ville de visa att de var drogfria genom tester.

Socialnämnden utlåtande löd: att bryta kontakten skulle skada flickan.

Fallet prövades i förvaltningsrätten där föräldrarna hävdade att deras liv hade förändrats till det bättre, men även här beslutades att överklagan skulle avslås.

Esmeralda fick inte stanna hos familjehemsföräldrarna Melinda och Lasse. Foto: Polisen

Men föräldrarna gav sig inte. Den 20 september 2018 gjorde kammarrätten i Jönköping en ny bedömning: Föräldrarnas situation uppgavs ha förändrats till det bättre.

Enligt svensk lag innebär en stor förbättring att tvångsvården av ett barn kan upphöra.

Trots att Socialnämnden motsatte sig beslutet och hänvisade till att Esmeralda var en naturlig del i sitt nya hem hos Melinda och Lasse, fick de biologiska föräldrarna under vintern 2018 och våren 2019 börja träffa Esmeralda vid allt fler tillfällen.

Flickan började tappa i vikt och tvingades att börja använda blöja igen. Varje gång hon skiljdes åt från Melinda och Lasse skrek hon förtvivlat.

– Hur kan barnets bästa vara att ryckas upp från all sin trygghet och sin familj? Domstolen såg inte till hennes bästa över huvud taget. Jag förstår inte att det kan vara så här i Sverige, i mina ögon är det barnmisshandel, sa Melinda Jacobs i DN:s reportage.

Maktlösa inför lagen

I början av april 2019, tre veckor innan hon skulle fylla tre år, var paret tvungna att lämna ifrån sig Esmeralda för gott. Trots att de biologiska föräldrarna under domstolsförhandlingarna hade lovat att Melinda och Lasse skulle få ha fortsatt kontakt med flickan fick de efter avskedet reda på att de inte längre var välkomna att besöka henne.

Under det följande halvåret hörde de ingenting från varken familjen eller socialtjänsten, och kunde på grund av domen inte heller göra någonting. Oron blev allt svårare. Kring jul fick de av en anonym person i familjens närhet reda på att flickan inte verkade må bra.

De kontaktade socialtjänsten som skickade jourhavande handläggarna och polis till de biologiska föräldrarnas lägenhet i Norrköping. Efter att först nekats tillträde fick de efter några dagar till slut komma in, men då gjordes bedömningen att situationen inte var tillräckligt allvarlig för vare sig akut omhändertagande eller en fortsatt utredning.

Den 30 januari 2020 tog socialtjänsten kontakt med Melinda – lilla Esmeralda hade dött i sitt hem bara några veckor innan sin fjärde födelsedag.

Mamman misstänks för mord

Efter Esmeraldas död häktades båda föräldrarna. Enligt förundersökningen bedöms dödsorsaken vara en kombination av trubbigt våld och nedsatt andning på grunda av droger. Spår av narkotika har hittats i Esmeraldas kropp och även i en mugg där hennes nappar förvarades.

Föräldrarna har hävdat att Esmeralda dog i samband med en halkolycka i badkaret.

– Vi vågade inte ringa, ringer vi nu och säger att hon halkat och avlidit så kommer vi få sitta på livstid. Det var precis det här vi visste. Händer det ett barn någonting är det alltid föräldrarnas fel, sa enligt Aftonbladet flickans mamma i ett av de första polisförhören.

I februari dog pappan i häktet, en händelse som ännu är under utredning.

Under måndagen inleds rättegång mot Esmeraldas biologiska mamma som misstänkts för mord och brott mot griftefriden. Hon står fast vid att dotterns död var en olycka.

Mamman åtalas även för synnerligen grov misshandel mot ett yngre syskon till Esmeralda.

Enligt Rättsmedicinalverkets bedömning misstänks kvinnan vara allvarligt sjuk, vilket innebär att hon kan dömas till vård om rätten finner henne skyldig.

Regeringen har tillsatt utredning

Reaktionerna efter DN:s reportage har varit starka och kammarrätten i Jönköpings beslut om att Esmeralda kunde flytta hem till sina biologiska föräldrar har blivit hårt kritiserat.

Efter en internutredning har Socialkontoret i Norrköping slagit fast att de inte har gjort några allvarliga fel i hanteringen av Esmeralda.

I nuläget har 160 000 personer skrivit under en namninsamling där man kräver en lagändring för att barns rätt till omvårdnad och välmående ska väga mer än föräldrars rätt till barnen.

Regeringen har tillsatt en utredare för att se över möjligheten till lagändring för att stärka tvångsvårdade barns rättigheter. Utredningen går under namnet lex Lilla Hjärtat.