I juni 2016 beslutade regeringen att en ny lag om personnamn kommer införas den 1 juli 2017. Det kommer innebära en hel del förändringar för föräldrar när familjen får tillökning, och det blir både friare och mer jämställt!

Här är fem saker du behöver veta om den nya lagen.

1. Måste ansöka om barnets efternamn

Barn får inte längre sina efternamn automatiskt vid födsel eller adoption, utan föräldrarna måste ansöka om det efternamn de vill att barnet ska ha.

”I dag förvärvar barn som föds eller adopteras automatiskt föräldrarnas namn när föräldrarna har samma efternamn. Om föräldrarna har olika efternamn och barnet har ett äldre syskon, förvärvar barnet automatiskt det äldre syskonets namn,” skriver Skatteverket.

Så kommer det alltså inte längre vara. Ansökningen om efternamn sker i samband med ansökningen av förnamnet, och innebär alltså inte extra administration.

2. Efternamn baserat på föräldrars förnamn

Barn kommer kunna få ett namn som är bildat av en förälders förnamn med tillägget -son eller -dotter.

”Det kommer också att vara möjligt att förvärva ett efternamn som är bildat på jämförligt sätt, exempelvis Cecilia Dagmarsdottir eller Erik Filipsen,” skriver Skatteverket.

3. Både pojkar och flickor får heta -son och -dotter

I dag är det standard att efternamn är uppbyggda av ett mansnamn och tillägget -son, till exempel Svensson. Med den nya namnlagen kommer både flickor och pojkar kunna få efternamn med -son och -dotter som tillägg, oavsett könstillhörighet. Såväl pojkar som flickor skulle alltså kunna heta exempelvis Dagmarsdottir.

4. Barn kan få dubbla efternamn

Den nya namnlagen gör att barn kan få båda sina föräldrars efternamn. I dag får vi bara ha ett efternamn, och ett eventuellt andra görs i stället till mellannamn. Men efternamnen får inte bli fler än två, så om föräldrarna själva har fler än ett efternamn måste de välja vilka två barnet ska få.

5. Barn kan få vilket efternamn som helst

Med den nya namnlagen kommer barn även kunna få efternamn som inte är relaterade till föräldrarna eller övriga familjen. Om ett efternamn bärs av minst 2 000 personer i Sverige (det finns ca 530 såna namn) kan vem som helst ansöka om det.

Läs även!

Därför ska du inte skälla på bråkiga barn

20 frågor att ställa till ditt barn i stället för ”hur var dagen”