Leken är en otroligt viktig del i ett barns utveckling – men ny forskning visar att det är negativt för barn att ha för många leksaker. Bäst stimuleras leklusten av att leka med ett fåtal saker åt gången.

Ett överflöd av leksaker distraherar barn och hämmar deras kreativitet, visar färsk forskning från University of Toledo i Ohio, USA.

Barnen som medverkade i studien fick leka i ett rum med antingen fyra eller 16 leksaker. Forskarna kunde då se att barnen som endast fått fyra prylar att roa sig med med lekte dubbelt så länge med varje leksak, kom på flera sätt att använda dem på och lekte mer kreativt och utforskande.

”Resultaten pekar på att ett överflöd av leksaker är distraherande”, säger huvudforskaren Carly Dauch till den vetenskapliga journalen Infant Behaviour and Development. ”Under småbarnsåren utvecklar barn sin förmåga att kontrollera sin uppmärksamhet, men de har ännu inte lärt sig det till fullo.”

Har ditt barn ett helt rum fyllt med leksaker är det alltså mest fördelaktigt att bara plocka fram några åt gången.

Läs även:
Psykologen: Barn behöver färre aktiviter – och mer fritid

Varning! Denna dryck bör du aldrig ge ditt barn

7 misstag alla gör med sina barn – och hur du rättar till dem

Källa: Telegraph.co.uk
Foto: IBL

Mest läst