Ny studie: Äldre svenskar känner sig åtta år yngre än sin ålder

Nyligen undersökte forskare vid University of Washington i Seattle, USA, hur människor från olika delar av världen upplever sitt hälsotillstånd i förhållande till sin ålder. Det var Sydsvenskan som först skrev om studien, där sammanlagt 195 länder har kartlagts. Arbetet inleddes med att forskarna undersökte hur en genomsnittlig person i världen mår när de är 65 år. Detta gjordes med hjälp av databasen Global Burden of Diseases.

Utifrån den informationen räknade forskarna sedan ut vid vilken ålder olika nationaliteter kände sig lika pigga – och resultatet varierade stort mellan länderna.

Sverige placerar sig på 18:e plats i världen

I Japan och Schweiz känner sig en 76-åring som en genomsnittlig 65-åring, och i Papua Nya Guinea känner man sig som 65 redan när man är 45 år gammal.

När det kommer till Sverige känner sig den som fyllt 73,3 år som en genomsnittlig 65-åring. Den siffran gör att vi placerar oss på en 18:e plats i världen, och vi har därmed den bästa placeringen av våra nordiska grannländer. I USA var skillnaden mellan faktiskt ålder och upplevd ålder ganska liten. Studien visar nämligen att en amerikan som mår som en 65-åring egentligen är 68,5 år gammal.

Nedan följer en sammanställning över hur gamla invånare i olika länder faktiskt är när de mår som en genomsnittlig 65-åring:

Länder där invånarna är äldst när de känner sig som 65 år:

1. Japan: 76,1 år

2. Schweiz: 76,1 år

3. Frankrike: 76,0 år

4. Singapore: 76,0 år

5. Kuwait: 75,3 år

Länder där invånarna är yngst när de känner sig som 65 år:

1. Papua Nya Guinea: 45,6 år

2. Marshallöarna: 51,0 år

3. Afghanistan: 51,6 år

4. Solomonöarna: 53,4 år

5. Centralafrikanska republiken: 53,6 år

Lista över de nordiska länderna:

1. Sverige: 73,3 år

2. Island: 73,0 år

3. Norge: 72,9 år

4. Finland: 72,3 år

5. Danmark: 71,1 år

Forskarna gjorde även en sammanställning över antalet år som präglas av sjukdom och ohälsa, och på den listan fick Sverige en ännu bättre placering – nämligen en tionde plats.

Foto: TT/Shutterstock
Källa: The Lancet

Läs mer:

Studie visar att heltidsarbetande mammor är 40 procent mer stressade

Ny studie: Kvinnors hjärnor är fyra år yngre än mäns

Studie: Vid de här åldrarna är vi som allra lyckligast

Utvald läsning

Femina