Det är hög tid att modernisera djurskyddslagen, menar regeringen. En av punkterna i nya förslaget, som regeringen avser skicka till Lagrådet, är att göra det straffbart att överge katter och andra tamdjur. Regeringen kommer också att utreda frågan om märkning och registrering av katter.

”Vi måste komma tillrätta med problemen med övergivna och förvildade katter. Att det i dag finns ett stort antal tamdjur som lever helt utan tillsyn och omvårdnad rimmar illa med grundsynen i djurskyddslagstiftningen”, skriver Isabella Lövin (MP), klimat-, miljö- och vice statsminister, och landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) på DN Debatt.

De rådande lagarna har blivit förlegade, menar ministrarna.

”Den nuvarande djurskyddslagen har funnits i nästan 30 år och djurhållningen har utvecklats i positiv riktning sedan lagen tillkom 1988. Uppfattningen om vad som är en acceptabel djurhållning har flyttats fram avsevärt och lagen har sedan sin tillkomst ändrats och kompletterats vid flera olika tillfällen”, skriver de.

Regeringen föreslår också att utvidga förbudet mot att använda vissa djurarter, såsom elefanter och sjölejon, i cirkusshower. De vill även ge Jordbruksverket i uppdrag att se över hur minkar på pälsfarmerna mår.

Här är några av punkterna i det nya lagförslaget:

* Förbud mot lidande vid träning inför och deltagande i prov med djur

* Skärpt förbud mot dopning av djur

* Förbud mot att tillfoga djur skada och mot att använda utrustning som kan orsaka djuret lidande eller skada

* Utvidga förbudet mot vissa djur på cirkus

* Utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen

Den 11 januari kommer beslutet kring den nya lagen att fattas.

Källor: DN.se, Expressen.se

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: