Fler ska testas mot coronaviruset, covid-19 framöver, det meddelar regeringen vid en presskonferens med statsminister Stefan Löfvén, vice statsminister Isabella Lövin och socialminister Lena Hallengren idag.

– Regeringen har idag beslutat att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att utöka testningen för covid-19, säger Isabella Lövin och fortsätter:

– Det är fortsatt viktigt att vi säkerställer provtagningen av prioriterade grupper inom hälso- och sjukvården, och både bland patienter och personal. Det här uppdraget syftar till att utöka testningen till andra prioriterade grupper som är samhällskritiska, samt i ett andra steg till övriga relevanta delar av samhället.

Upp till 30 o00 corona-tester i veckan framöver

Än så länge handlar det inte om att alla kommer att testas. Däremot säger socialministern Lena Hallgren att man räknar med att inom ett par veckor göra 20 000–30 000 tester i veckan, betydligt fler än vad som görs idag. Även om hon menar att Sverige redan är ett av de länder som testar mest, bland jämförbara länder i förhållande till folkmängd. Fram till i söndags hade 36 000 personer provtagits.

– Men det finns stora vinster med att testa ännu mer. För det första så kan fler som isolerat sig gå tillbaka till jobbet om ett prov visar att man inte har coronaviruset, säger Lena Hallgren.

Därför är det bra att testa sig för covid-19

Många som i dagsläget stannar hemma för säkerhets skull, för att man känner sig osäker på symtom men är frisk, kan alltså på så vis gå tillbaka till sitt arbete. Men man vill också vara säker på att de test som genomförs är tillräckligt bra. Idag marknadsförs själv-tester som inte har tillräckligt hög kvalitet, menar Lena Hallberg.

– Om vi istället nu testar ordnat och gemensamt så kan alla vara säkra på kvalitén. Och dessutom ser vi till så att testningen sker efter behov.

Kan man lita på självtester för corona?

Något som begränsar provtagning idag är tillgången på skyddsutrusning, eftersom testerna måste utföras av vårdpersonal som måste vara skyddade mot smitta. Det här vill regeringen nu komma runt med hjälp av kvalitetssäkrade självtester. I ett nästa steg vill man även ta fram tester som kan visa om man redan har haft covid-19, utan att ha varit medveten om det.

– I uppdraget ingår testning för genomgången infektion. Det förväntas ju att den som har covid-19 utvecklar en immunitet och det finns ju absolut uppenbara fördelar i att vet om en person har haft sjukdomen eller inte.

Vilka ska testas för corona?

Det handlar fortfarande främst om att det är personer i riskgrupper och personal i samhällskritisk verksamhet som prioriteras för även immunitets-tester. Men att genomföra dem, utan att ännu ha full kännedom om hur viruset beter sig, kan vara knepigt.

– Samtidigt så har vi i dagsläget inte full kännedom om till exempel hur lång tid som man är immun och därför ingår det också i Folkhälsomyndighetens uppdrag att följa kunskapsläget så att vi kan vara trygga och säkra på de testresultat som vi får, säger Lena Hallgren.

Lena Hallengren betonar vikten av att personal inom vård och omsorg måste kunna utföra sina jobb tryggt och säkert, samt att patienter måste kunna få hjälp efter behov.

Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell har tidigare efterfrågat fler tester.

– Mer mer omfattande testning skulle vi framför allt kunna skydda de äldre ännu bättre än idag, har han sagt till Svt Nyheter.

Foto: TT

Senaste nytt om Corona i Sverige, och i världen:

WHO utlyser globalt nödläge med anledning av Coronaviruset

Mer om hur corona-spridningen ser ut i världen, varför fler män än kvinnor drabbas av covid-19 och om symtom, skydd och riskgrupper hittar du i vår samling av artiklar om coronaviruset.

Läs allt om coronaviruset här

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: